HARPIDETZA

Sare sozialak

LEIHATILA

Dirulaguntzak

Kontuz, leiho berrian zabalduko da PDF fitxategiaInprimatuE-posta

En este apartado están recogidos los programas de ayuda de las entidades públicas y privadas. Si desea información sobre las ayudas, acceda al Leihatila.

* La Diputación Foral de Bizkaia (DFB) tiene abierto el plazo para varias ayudas. Más información en los apartados marcados en azul.

DIRULAGUNTZAEPEAONURADUNAK
Inbertsioetarako laguntzak

Aurrera-Ekintzaileeri eta berriki sortutako enpresei laguntzeko finantziazio ildoa

Zehaztu gabe

Tamaina txikieneko eta sorrera berriko enpresei finantzaketarako sarbide zailtasun garrantzitsuak saihestea, epe luzerako beharrezko baliabideak emanez haien proiektuaren bermearekin.

---------

Enpresa pribatuak, pertsona fisiko edo juridiko izanik ere, enpresa txiki edo ertainak badira, eta industria izaerako eta elkartutako zerbitzuetako jarduera ekintzaile bat garatzen badute, eta oinarri teknologikokoak eta/edo berrikuntzakoak irizten diren informazioaren eta komunikazioaren gizarteko eremukoak.

Garraioan eta mugikortasun efizientean inbertsioak sustatzeari begirako laguntza

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

Salgaien garraioan eta pertsonen mugikortasunean energiaren kontsumoa arrazionalizatzea, garraio modu efizienteagoak lortzera, energia berriztagarriak erabiltzera, energiari dagokionez efizienteagoak diren teknologiak erabiltzera eta karga elektrikoa gauzatzeko eta erregai alternatiboz hornitzeko beharrezkoak diren azpiegiturak eskuratzera bideraturiko inbertsioak, proiektuak edo planak sustatuz. Aipatutako horiek guztiak EAEn gauzatu eta eraman behar dira.

---------

• EAEn bizi diren edo beren egoitza soziala eta fiskala EAEn duten pertsona fisiko edo juridiko guztiak eta jabeen erkidegoak.

• Helbide soziala eta fiskala EAEn ez dutelarik, honako ezaugarriak dituzten pertsona juridiko hauek: EAEn (i) beren jarduera garatzen dutenak, (ii) egoitza bat dutenak eta (iii) plantillaren zati bat atxikitzen dutenak duela bi urtez geroztik; betiere, programa hau Euskal Herriko Agintzaren Aldizkarian (aurrerantzean «EHAA») iragarri den egunetik zenbatzen hasita.

• Udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak.

• Merkataritza sozietateak, baldin eta beren titulartasuna bere osotasunean EAEko udal batena edo batzuena dena.

 Nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuak garatzen dituzten enpresa txiki eta ertainei laguntzeko Pilotu Programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31 (12:00)

Nazioarteko inbertsio publikoko programa pilotuak garatu behar dituzten EAE-ko ETE-ei lagun­tzea du azken helburu, programa horiek egiteko modu, metodologia, proposamen... berritzaileak probatzeko balio dutenean, eskala murrutzean burutuak eta lortutako esperientziatik abiatuta, gero bolumen handiagoko proiektuetan errepika daitezkeenak. Ezinbestekoa izango da esperien­tzia horiek atzerriko erakunde publiko baten konpromisoa izatea, esperientzia pilotuan erabili den proiektua garatzeko eskumena duena, proiektu hori abiaraztea partzialki finantzatu dadin.

Nazioarteko inbertsio publikoko proiektua: Atzerrian Inbertsio Publikoko Proiektu bat egitearen egokitasuna ebaluatzea xede duen inbertsioa, gutxieneko eskalan.

---------

EAEko mikroenpresak eta ETEak, baldin eta indarreko nazioartekotze-plan estrategikoa badute eta nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuen diseinu eta garapenean parte hartzeko finantzaketa behar badute.

Nazioartekotzea

Sakondu programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

Oso nazioartekotuta dauden enpresei presentzia eskasa edo presentziarik ez duten merkatuetan sartzen laguntzea.

• Laguntza jaso dezakete 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean burututako ekintzak.

• Sakondu programak aholkularitza estrategiko eta operatiborako 15 ordu doan, 2019 zehar erabiltzeko, eskaintzen dizkie laguntzaren enpresa onuradunei, Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) eta/edo bere kanpoko sareak burutzekoa.

Helmuga herrian, zeinetarako laguntza eskatu den, jarduteko jarraian adieraziko diren akzioetatik, gutxienez, 2 mota desberdin egitea sustatzen du Sakondu programaren eskaera bakoitzak:

- Merkatu-azterketa.

- Jabetza industrialari lotutako gastuak eta homologazioak.

- Azokei lotutako gastuak.

- Bidaiak.- Sustapen gastuak.

---------

• Izen soziala edo instalazio produktiboa Euskal Autonomia Erkidegoan duten mikroenpresak eta enpresa txikiak eta ertainak (ETE), beti ere, indarrean dagoen deialdi hau baino lehenago eratuak badira.

• Enpresa horien esportazio-jarduerak bere orotarako fakturazioaren % 40 gainditu behar du eta 2018 urtean esportatutako guztirakoaren % 10etik beherako fakturazioa duten merkatuetan euren lehia-kokapena hobetu nahi dutenak.

Zabaldu programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

edo laguntza agortu arte

Gutxi nazioartekotuta dauden enpresei atzerrian duten presentzia areagotzen laguntzea eta nazioartekotze prozesuan zehar garapen iraunkorra sustatzea.

Laguntza jaso dezakete 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean burututako ekintzak.

Zabaldu programak aholkularitza estrategiko eta operatiborako 8 ordu doan eskaintzen dizkie laguntzaren enpresa onuradunei, Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) eta/edo bere kanpoko sareak burutzekoa, 2019 urtean:

a) Basque Trade & Investment-eko (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) eta SPRIko adituek, hau da, kanpoko sarearen helmuga den merkatuan adituek emango dute aholkularitza operatiboa eta bulego bakoitzaren erabilgarritasunera doituko da.

b) Aholkularitza estrategikoa parte hartzen duten enpresen nazioarteko lehiakortasuna hobetzera bideratutako materia zehatzagoei buruzkoa da, euren ezaugarri partikularren arabera, eta Basque Trade & Investment-eko (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) eta SPRIko dagokien sektore-teknikariek emango dute eta erabilgarritasunera doituko da.

Helmuga herrialdeetan jarduteko jarraian adieraziko diren akzioetatik, gutxienez, 2 mota desberdin egitea sustatzen du Zabaldu programaren eskaera bakoitzak:

Nazioartekotze estrategia lantzea. Diruz laguntzekoa izango da nazioartekotze estrategia lantzeko kanpoko aholkularitza kontratatzea.

- Jabetza industrialari lotutako gastuak eta homologazioak.

- Azokei lotutako gastuak.

- Bidaiak.

- Sustapen gastuak.

---------

• Izen soziala edo instalazio produktiboa Euskal Autonomia Erkidegoan duten mikroenpresak eta enpresa txikiak eta ertainak (ETE), beti ere, indarrean dagoen deialdia baino lehenago eratuak badira.

• Enpresa horien esportazioak ez du bere orotarako fakturazioaren % 40 gaindituko, 2018. urtean.

• Onuraduna izan ahal izateko baldintzak dirulaguntzaren indarraldi osoan iraun beharko du.

Berrikuntza eta lehiakortasuna hobetzeko
InnoCámaras programako ETEentzako laguntzen deialdia

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/11/29

ETE-en lehiakortasuna hobetzea, etengabeko berrikuntza sustatuko duen kultura barneratuz eta helburutzat hartuz hazkunde ekonomiko sostengatua lortzea.

---------

Bizkaiko ETE-ak

Manufaktura industriaren alorrean ikerketa, garapena eta berrikuntzarekin lotutako proiektu industrialei laguntzakEskabideak aurkezteko epea:

2019/11/21

Industri ikerketa proiektuetarako, garapen esperimentaleko eta berrikuntzako proiektuetarako laguntzak antolakuntzaren eta prozesuen arloan, manufaktura-industrian. Proiektuek gutxienez honako lehentasun tematiko horietara egokitu behar dute:

 1. - Balio-kateen hobekuntzan aplikatutako ekonomia zirkularra eta eko-berrikuntza.

2. - Deskarbonizazioa, energia eraginkortasuna eta energia iraunkorrerako iturri berriak.

3.- Material eta produktu aurreratuak.

4. - Berrikuntza kalitate eta segurtasun prozesuetan.

5. - 3. lehentasun tematikotik eratorritako produkzio-prozesuaren berrikuntzak.

---------

Izaera propioa duten entitateak, jarduera industrial produktiboa garatzen dutenak gutxienez eskaera data bukaeraren epetik kontatzen hasita 3 urteko epean.

Kontratazioa

LEHEN AUKERA PROGRAMA

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

Deialdi honen xedea da titulua edo prestakuntza izanik ere beren tituluarekin lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazte langabeak euskal enpresek kontratatzeko oinarriak ezartzea eta horretara bideratutako laguntzak arautzea, haien enplegagarritasuna hobetzeko neurri gisa, lanbide-esperientzia lortu eta haien laneratzea sendotzearen bidez.

Ekintza lerroak:

• Kontratu mugagabeak.

• Gutxienez 6 hilabeteko praktiketako kontratua.

---------

EAEko enpresak

EAE-ko langabeei zuzenduta dauden eta kontratatzeko konpromisoa dakarten prestakuntza-ekintzetarako diru-laguntzakEskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

Pres­takuntza espezializatua eta egokia ematea gure erkidegoan ezarrita dauden edo ezarri berri diren enpresek sortutako lanpostu berriei, kontuan hartuta prestakuntza-ekintzen lehentasunezko helbu­rua dela langabeak laneratzea edo berriz laneratzea produkzio-sistemak behar dituen enpleguetan.

---------

EAEn lantokia duten enpresak, edozein dela ere haien forma juridikoa, baldin eta lan-kontratuak egiteko konpromisoa hartzen badute.

30 urte baino gehiagoko luzaroko langabeak EAEko lantokietan kontratatzeko diru-laguntzakEskabideak aurkezteko epea:

2019/11/22

30 urtetik gorako luzaroko langabeak kontratatzeko laguntzen oina­rriak ezartzea eta laguntza horiek arautzea, pertsona horiek euskal lan-merkatuan laneratzen laguntzeko.

---------

Egoitza soziala edo fiskala EAEn duten enpresak edo erkaundeak.

Digitala
“Zibersegurtasun Industriala” ProgramaEskabideak aurkezteko epea:

2019/11/28

Programa honen xedea da bultzada bat ematea Zibersegurtasun Industrialari, batik bat manufakturako enpresa industrialetako IT/OT inguruneetan (Information Technology/Operational Technology) zibererasoetatik babesteko sistemen konbergentzia eta integrazioa lantzen duten proiektuei.

---------

Jarduera Industrialeko zentro bat EAEn duten industri arloko manufakturako enpresak eta produktu industrialak diseinatzen eta muntatzen dituztenak.
Bestelakoak
Ingurumena
  Industria arloan energia eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzak. 2019Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

EAEn kokatutako industria arloko eraikinetan eta instalazioetan energia aurrezteko eta energia-eraginkortasuna hobetzeko jarduerak sustatzea eta energia berriztagarrien erabilera areagotzea.

---------

• Industria arloko izaera pribatuko edozein pertsona juridiko.

• Energia Zerbitzu Enpresa (ESE) moduan diharduten edozein pertsona juridiko.

   Hirugarren sektorean energia-eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien erabileraren aldeko inbertsioak sustatzeko diru-laguntzen programa Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

Energiaren kontsumoan eraginkortasuna areagotu, energia sistema lehiakorrago, seguruago eta iraunkorrago lortu, ingurumen eragina edo inpaktua gutxitu, kontsumitzeko energia gutxiago erabili eta kanpoko baliabideen mendekotasuna murriztea da programa honen helburua.

---------

•  Izaera pribatuko pertsona fisikoak edo juridikoak eta etxejabeen elkarteak eta merkataritza sozietateak edo antzeko elkarteak.

   Geotermia ustiatzeko instalazioetan inbertsioak sustatzeko laguntzen programa Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

Energiaren kontsumoan eraginkortasuna areagotu, energia sistema lehiakorrago, seguruago eta iraunkorrago lortu, ingurumen eragina edo inpaktua gutxitu, kontsumitzeko energia gutxiago erabili eta kanpoko baliabideen mendekotasuna murriztea da programa honen helburua.

---------

•  Izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridiko guztiak eta etxejabeen elkarteak. udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak. izaera publiko edo pribatuko edozein sozietate publiko.
  Elektrizitatea ekoizteko energia berriztagarrien instalazioetan inbertsioak sustatzeko diru-laguntzen programaEskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

Energiaren kontsumoan eraginkortasuna areagotu, energia sistema lehiakorrago, seguruago eta iraunkorrago lortu, ingurumen eragina edo inpaktua gutxitu, kontsumitzeko energia gutxiago erabili eta kanpoko baliabideen mendekotasuna murriztea da programa honen helburua.

---------

•   Izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridiko guztiak eta etxejabeen elkarteak. udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak. izaera publiko edo pribatuko edozein sozietate publiko.
  Biomasa energetikoki ustiatzeko instalazioetan inbertsioak sustatzeko diru-laguntzen programa Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

Energiaren kontsumoan eraginkortasuna areagotu, energia sistema lehiakorrago, seguruago eta iraunkorrago lortu, ingurumen eragina edo inpaktua gutxitu, kontsumitzeko energia gutxiago erabili eta kanpoko baliabideen mendekotasuna murriztea da programa honen helburua.

---------

•  Izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridiko guztiak eta etxejabeen elkarteak. udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak. izaera publiko edo pribatuko edozein sozietate publiko,
   Garapen bidean dauden itsasoko energia-teknologia berriztagarriak frogatzeko eta baliozkotzeko inbertsioak sustatzeko laguntzen programa 2019 Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

EAE-n barruan garapen bidean dauden itsasoko energia teknologia berriztagarriak frogatzeko eta baliozkotzeko proiektuak sustatzea. Hala, energia berriztagarrien parte hartzea areagotuko da.

---------

Ÿ• EAE-ko izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridikoak.

Ÿ• Nortasun juridikorik ez duten enpresen partzuergo, talde edo elkarteak; EAEko lurraldean, Laguntza Programa honen 4. Oinarrian zehazten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte.
   EAE-ko industria sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketerako laguntzakEskabideak aurkezteko epea:

2019/09/30 – 2020/12/31

Industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizien­tzia energetikoa lortzeko jarduketetarako laguntzen programak arautzen dituen apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretuan ezarritako laguntzetarako deialdia egitea, Euskal Autonomia Erkide­goko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikoaren hobekuntzaren bitartez karbono dioxidoaren emisioak eta azken energia-kontsumoa murrizteko jarduketak piztu eta sustatzeko.

---------

·   Industria-sektoreko ETE edo enpresa handitzat hartzen diren enpresak.

. Zerbitzu energetikoen enpresak, mota horretako zerbitzuak ematen dituzten erakundeen definiziorik zabalena hartuta.

 

   

AGENDA

Azkeneko hilabetea Azaroa 2019 Hurrengo hilabetea
A A A O O L I
week 44 1 2 3
week 45 4 5 6 7 8 9 10
week 46 11 12 13 14 15 16 17
week 47 18 19 20 21 22 23 24
week 48 25 26 27 28 29 30

Hurrengo Ekitaldiak

2019 azaroak 26
Formakuntza pildora: Behar dudana kobratzen ari al naiz?