HARPIDETZA

Sare sozialak

LEIHATILA

dirulaguntzak OK

Kontuz, leiho berrian zabalduko da PDF fitxategiaInprimatuE-posta

En este apartado están recogidos los programas de ayuda de las entidades públicas y privadas. Si desea información sobre las ayudas, acceda al Leihatila.

* La Diputación Foral de Bizkaia (DFB) tiene abierto el plazo para varias ayudas. Má información en los apartados marcados en azul. 

SUBVENCIÓNPLAZOBENEFICIARIOS
Inbertsioetarako laguntzak

  4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuetan ekonomia garatzeko eta dibertsifikatzeko laguntzak, entitate pribatuei zuzendua (Erein pribatuak)

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/02/28

G4, G5 eta G6 landatartasun-mailako landa-eremuen ekonomiaren garapena eta dibertsifikazioa. Laguntza motak:

Laguntzaren xede izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuetan enpleguari eusten eta hura sortzen laguntzen duten eta nekazaritzakoak ez diren jarduerak sortzeko eta gara­tzeko egiten diren inbertsio-modalitate hauek:

• Nekazaritza-sektorearekin lotuta ez dauden jarduerak, baina sektore hori dibertsifikatzen dutenak.

• Mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak eratu eta garatzea.

• Enpleguaren sorrera garbia.

• Nolanahi ere, kasu bakoitzean aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboan xedatutako lanaldiaren % 50eko enplegua izan beharko da, gutxienez.

---------

• Nekazaritza-sektoreari lotutako pertsona fisiko edo juridikoak.

• Landa ere­muetan kokatuta dauden enpresak.

• Mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak, baldin eta nekazaritza-arlokoak ez badira eta landa-eremuetan koka­tzen badira.

  Nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko eta nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak. 2019

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/02/01

Batetik, nekazaritza-ustiategietan inbertsioak egiteko eta bestetik diru-laguntzen eta nekazari gazteek enpresak sortzeko diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dira.

Laguntza lerroak:

• M06.1 Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntza.

• M04.1 Nekazaritza-ustiategietan inbertsioak egiteko laguntza.

---------

M06.1 eta M04.1 neurrietan aurreikusitako nekazaritza-ustiategien titular diren pertsona fisikoak eta juridikoak.

  Aurrera-Ekintzaileeri eta berriki sortutako enpresei laguntzeko finantziazio ildoa

Zehaztu gabe

Tamaina txikieneko eta sorrera berriko enpresei finantzaketarako sarbide zailtasun garrantzitsuak saihestea, epe luzerako beharrezko baliabideak emanez haien proiektuaren bermearekin.

---------

Enpresa pribatuak, pertsona fisiko edo juridiko izanik ere, enpresa txiki edo ertainak badira, eta industria izaerako eta elkartutako zerbitzuetako jarduera ekintzaile bat garatzen badute, eta oinarri teknologikokoak eta/edo berrikuntzakoak irizten diren informazioaren eta komunikazioaren gizarteko eremukoak.

Nazioartekotzea

 

  Nazioarteko Partzuergoak sustatzeko programa 2019

 

 

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/03/01

2019/04/01

Enpresa txiki eta ertainen nazioartekotzea enpresa arteko lankidetza-ekintzak eginez sustatzea. Lankidetza eta nazioartekotzearen arloetako eragile espezializatuek egin behar dituzten ekintza horiek.

---------

Nortasun juridiko propioa duten irabazteko asmorik gabeko erakundeak, sektorial nahiz lurraldekoak.

  NAZIOARTEKOTZEARI BURUZKO PROGRAMA 2019

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/03/01

 

2019/04/01

Bizkaiko enpresa txiki eta ertainek nazioarteko merkatuetan duten sarbidea eta presentzia handitzea.

---------

3-100 langile bitartean dituzten Bizkaiko enpresak, ekoizpen sektorekoak edo zerbitzuetakoak.

  3i PROGRAMA Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari Laguntza Integrala emateko 2019ko 3i Programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/02/04

2019/02/22 (13:30)

Berrikuntzan, nazioartekotzean eta inbertsioan eragina jartzen duten ekintza integralen bidez enpresen lehiakortasuna handitzea.

- Diruz lagun daitekeen egitatea:

Erakundearen edozein eremutan berrikuntza teknologikoko zein ez-teknologikoko proiektuen bidez erakunde eskatzailearen lehiatzeko gaitasuna hobetzera bideratutako jarduketa argi eta garbi estrategikoak, hari loturiko inbertsioak eta erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak diren eta eragin handia duten nazioartekotzerako jarduketak.

Jarduketa horrek proposatutako hiru arloetatik (berrikuntza, inbertsioa eta nazioartekotzea) gutxienez bi betetzen dituen proiektu integral bat izan behar du eta enpresak Bizkaian duen zentro batean oinarrituta garatu behar da.

---------

Jarduera nagusia industria, eraikuntza, garraioak, industriari lotutako zerbitzuak edo handizkako merkataritzan sektoreen barruan dauden eta 10-249 arteko langile kopurua duten Bizkaiko enpresak.

Berrikuntza eta lehiakortasuna hobetzeko

  Lehiakortasunerako eta lankidetzan sortutako berrikuntzarako

Elkarlanean 2019 Programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/03/01

2019/03/15 (13:30)

 

Enpresen arteko berrikuntzarako lankidetza-prozesuak erraztea, bereziki partzuergoa eratzeko lehen faseetan.

Halaber, bitarteko eragileek eta enpresa eragileek era honetako proiektuak dinamizatzeko egindako ekintzak indartu nahi dira.

Honako hau joko da berrikuntzarako lankidetzatzat: bi edo hortik gorako enpresa independenteren arteko akordio bat, euren ezagutzak, gaitasunak, baliabideak eta arriskuak konpartituz, negozio-aukera bat identifikatuta duten proiektu berritzaile bat garatzeko, hain zuzen ere.

---------

Bizkaiko enpresak, beraien jarduera nagusia Industria, Eraikuntza, Industriari lotutako zerbitzuak, Turismoa eta Handizkako merkataritza sektoreen barruan badaude eta 5 eta 100 pertsona arteko langile kopurua badute . Ezaugarri horiek betetzen ez dituzten beste enpresa batzuek ere har dezakete parte lankidetzako proiektuan, baldin eta haiek egindako gastuak gastu osoaren % 20 gainditzen ez badu.

Partzuergoen barruan, era honetako proiektuak dinamizatzen laguntzen duten bitarteko beste erakunde batzuek ere har dezakete parte.

 

  HAZITEK 2019 ProgramaEnpresa I+G bultzatzeko programa

1.Fasea

 

 
Eskabideak aurkezteko epea:

2019/03/13 (12:00)

Ikerkuntza industrialeko edo garapen esperimentaleko proiektuak burutzen laguntzeko laguntza-programak garautzea. Proiektu horiek izaera lehiakorra nahiz estrategikoa izan dezakete, eta EAEko enpresa-sektorean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean jasotako espezializazio-esparruetan gauzatzekoak dira.

---------

1.  Enpresak: Enpresa handiak edo ETEak.

2.  Enpresa-taldeak eta -elkarteak, haien forma legala edozein dela ere.

3.  Oinarri zientifiko edo teknologikoko enpresa berrien abiarazte-proiektuen kasuan (agindu honen 6. artikuluan definitutakoak), onuradunak izango dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko agenteak ere, akreditatu egiten baititu 109/2015 Dekretuak, ekainaren 23koak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarearen konposizioa arautu eta eguneratzekoak.

  Nekazaritzako produktuen eta elikagaien kalitate-araubideetarako laguntzak 2019

 

 


Eskabideak aurkezteko epea:

2019/03/31

EAE-ko Landa Garapenerako 2015-2020 progra­maren barne jasota dauden laguntza hauek deitzea 2017 ekitaldirako:

1.  Nekazariek kalitate-araubideetan lehen aldiz parte hartzeko laguntza:

ŸKalitate-programetan ekoizle gehiago sar dadin erraztea.

ŸKalitate-programetan sartzeak ustiategiei eragiten dizkien gainkostuak murriztea.

ŸBiodibertsitatea, nekazaritza-lurzorua, haren mendeko paisaiak eta ekosistemak zaintzeko eta leheneratzeko eragin handiagoa duten kalitate-programak erraztea.


2. Kalitate-araubideek estalitako produktuei buruzko informazio- eta promozio-jardueretarako laguntzak:

ŸElikatean produktu horien sarrera areagotzea.

ŸKalitate-araubideetan ekoizle gehiagok parte har dezan erraztea.

ŸKultur ondarea eta orotariko nekazaritza-ekoizpena erraztea, baitanaturagunea babestea ere.

ŸHizpide diren produktuen ezaugarri edo abantaila zehatzak nabarmentzea.

---------

1.            

Ÿ• EAE-n erregistratutako ustiategien titularrak.

2.       

Ÿ• Kontseilu arautzaileak.

Ÿ• EAEko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua.

Ÿ• EAEko ekoizle-taldeak.

Ÿ• Nekazaritzako eta elikagaien industria-elkarteak, diruz lagun daitekeen kalitate-araubideren baten partaide badira.

  “Bizkaia Sortzailea” Programa 2019

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/03/15

2019/05/03 (13:30)

Bizkaia Sortzailea Programaren barruan jasotako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea. Laguntza horiek Bizkaia enpresa sortzaileak laguntzeko sortu dira:

1. Lehendik dauden edo sortu berri diren Bizkaiko enpresa sortzaileek dituzten proiektu sortzaile berrien garapena bultzatzea, era horretara Bizkaian enpresa sortzaileen sektore indartsua finka dadin.

2. Nazioarteko ikusgarritasuna duten enpresa-proiektu sortzaileak, sektore horretara talentua erakartzea ahalbidetuko dutenak, garatzea, Bizkaia lurralde eta hiri sortzaileen nazioarteko sareetan jartzeko.

3. Enpresa sortzaileen hazkundea azeleratzea, jarduera ekonomikoa sortuta.

4. Sorkuntza sektoreak sustatu eta finkatzeko interesagarriak diren proiektuen garapena sustatzea.

Programa honek 4 gastu-talde finantzatuko ditu:

1.   Taldean: Proiektua garatzeko gastuak.

2.   Taldean: Enpresa sortzaile berriak sortzeko gastuak.

3.   Taldean: Negozioa garatzeko pertsona baten kontratazioa.

4.   Proiektuen azeleraziorako gastuak.

---------

Ÿ• Gutxienez lanadli osoko 2 lanpostu dituzten eta beraien jarduera nagusia honako alorretariko baten duten Bizkaiko enpresa sortzaileak: diseinu industriala, ikus-entzuezkoa, bideo-jokoak eta moda (lanaldi osoko lanpostu 1).

Ÿ• Irabazi asmorik gabeko enpresak, BiCD-n identifikaturiko industria sortzaileen sektoreetarikoren bateko enpresak edo/eta profesionalak biltzen dituztenak (1.eta 3.taldeko gastuetarako).

• 4.taldeko gastuetarako:

• Alta data 2015/01/01 ren ostekoa duten enpresak gutxienez 4 lanpostu dituztenak.

• Alta data 2015/01/01-ren aurrekoa dutenak gutxienez 10 lanpostu izatea.

  Enpresa berritzaileak sortzeko programa 2019

Eskabideak aurkezteko epea:

LEHENENGO DEIALDIA 2019/03/04 - 2019/03/07

BIGARREN DEIALDIA 2019/06/17 - 2019/09/13

Bizkaiko enpresa berritzaileen sorkuntza sustatzea eta finkatzea.

1.  Arloa: Enpresa berria sortzeko proiektuaren edo, barne-ekintzailetzako proiektuetan, negozio-unitate berriaren garapena eta definizioa. 

2. Arloa: Enpresa berritzaile berriak sortzea.

---------

1.      Arloa:

• Enpresa berritzaile berrien sustatzaile diren Bizkaiko Bizkaiko pertsona fisikoak.

• Bizkaiko Enpresa berritzaile berriak.

• Bizkaian lehendik diren enpresak gutxienez 7 dituztenak, enpresa berriak sustatzen dituztenak.

• Bizkaian lehendik, diren enpresak, gutxienez 7 lanpostu dituztenak eta negozio-unitate berriak sustatzen dituztenak.

2.      Arloa:

Bizkaiko enpresa berritzaile berriak, gutxienez, lansaio oso baliokideko lanpostu 2 badituzte.

  Ekintzailetzako eta gizarte berrikuntzako programa 2019

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/05/06

2019/06/21

1.Arloa. Enpresa-proiektu sozial berritzaileak identifikatu eta balidatzea: Diruz lagunduko dira negozio-proposamen sozial berritzaileak sortu eta zehatz definitzeko prozesuak enpresa-proiektu berriak sor daitezen, eta baita proposamen horiek dagozkien merkatuetan kontrastatzeko prozesuak ere.

2.Arloa. Enpresa-proiektu sozial berritzaileak garatzea: Enpresa-proiektu sozial berritzaileak garatu eta abiarazteko laguntza ematea.

3.Arloa. Enpresa-proiektu sozial berritzaileen hazkundea eta eskalabilitatea: Gizarte-eragina areagotzeko hazi nahi duten enpresa-proiektu sozial berritzaileei diruz laguntzea.


---------

1.Arloa. Enpresa-proiektu sozial berritzaileak identifikatu eta balidatzea: 

· Negozio proposamenak sortu eta definitzea:

- EAEn ordezkari diren erakundeak, baldin eta enpresa-proiektu sozial berritzaileen negozioproposamenak sortzeko proiektu bat badute gizarte-entitate talde baten izenean, gehienak Bizkaikoak.

2.Arloa. Enpresa-proiektu sozial berritzaileak garatzea:

- Lehendik dauden gizarte-entitateak, baldin eta gizarte-proiektu berritzaile bat garatzea eta abiaraztea sustatzen badute.

 

- Gizarte-enpresa edo gizarte-entitate berritzaile berriak.

3.Arloa. Arloa-Enpresa-proiektu sozial berritzaileen hazkundea eta eskalabilitatea:

- Gizarte-enpresa edo gizarte-entitate berritzaile berriak.

 

-  Lehendik dauden gizarte-entitateak.

Kontratazioa

  LEHEN AUKERA PROGRAMA

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

Deialdi honen xedea da titulua edo prestakuntza izanik ere beren tituluarekin lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazte langabeak euskal enpresek kontratatzeko oinarriak ezartzea eta horretara bideratutako laguntzak arautzea, haien enplegagarritasuna hobetzeko neurri gisa, lanbide-esperientzia lortu eta haien laneratzea sendotzearen bidez.

Ekintza lerroak:

• Kontratu mugagabeak.

• Gutxienez 6 hilabeteko praktiketako kontratua.

---------

EAEko enpresak

Gazteak EAEko lantokietan kontratatzeko xedez gazteak itzultzeko laguntzak. 2019

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/01/02

2019/10/18

Euskal enpresek EAE-ra itzultzen diren 35 urtetik beherako gazteak kontratatzeko laguntzen oinarriak eta araudia ezartzea, euskal lan-merkatuan haien laneratzea sustatzeko neurri gisa.

---------

Lan-kontratuak egiten dituzten EAEko enpresak (haien forma juridikoa edozein dela ere), honako hauek izan ezik: administrazio publi­koak eta erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeak.

Digitala
Otros

  Arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntzak

 

ELKARTEK PROGRAMA 2019
 

 

 

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/31

2019/02/28

 

Agindu honen xedea honako laguntza-programa hau arautzea da: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea osatzen duten ikerketa, garapen eta berrikuntzako erakundeek egindako Elkarlaneko Ikerketa sustatzeko laguntzak (Elkartek Programa), Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskadi 2020 Planaren espezializazio-arloetan jasota dagoen bezala.

---------

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea osatzen duten ikerketa, garapen eta berrikuntzako erakundeak.

  Aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatzeko laguntzak, emakume eta gizonen arteko berdin­tasunari buruzko diagnostikoak eta berdintasun-planak egiteko 2019

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/02/07


 

Diru-laguntzak erakundeei beren lehen pausoetan laguntzea du xede, enpresaren barruan ber­dintasuna sustatuko duen kultura bat txertatzen laguntzeko beren lehen berdintasun-diagnostiko eta -planak diseinatzen hastean, plan eta programa horiek diseinatzean beharko dituzten balia­bide materialez, ekonomikoz eta giza baliabidez hornituz.

---------

Nortasun juridiko propioa eta independentea duten enpresa eta erakunde pribatuak.

  Euskara
informazio eta komunikazioaren teknologietan egon dadin ekoizkinak egiteko diru-laguntza
Eskabideak aurkezteko epea:

2019/01/31

Diru laguntza jaso dezakete euskarak informazio eta komunikazio teknologietan duen presentzia sustatzen laguntzen duten proiektuek.

·       A multzoa: zerbitzu anizkoitzeko euskarazko atari eta webgune berriak, web bidezko parte-hartze eta komunikaziorako edukiak egitea, eta komunitate birtualaksustatzea helburu duten egitasmoak, eta 2019a baino lehen sortutako atari edo webguneak eduki eta zerbitzuez elikatzea helburu dutenak.

 

·       B multzoa: Euskaraz dauden gailu mugikorretarako aplikazio, bideo-joko eta ordenagailuetan erabiltzeko ekoizkinak, baita, ordenagailuetan edo gailu mugikorretan erabiltzekoak ez izan arren, euskaraz eginiko softwarea behar duten bestelako

ekoizkinak ere.

 

·       C multzoa: euskal kulturaren ondarearen gainean euskaraz dagoen informazioa digitalizatu eta zabaltzea. Euskarazko multimedia eduki berriak sortzea euskarri fisiko batean (CD, DVD, eta abar) argitaratzekoak baldin badira edota eduki hauen zabalkunderako soilik sortutako web bidez argitaratzen badira.

 

·       D multzoa: softwarea euskaraz sortzea edo eta euskarara lokalizatzea helburu

duten proiektuak.

---------

Bizkaiko Lurralde Historikoko merkataritza sozietateak, kooperatiba sozietateak, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoak, enpresaburu indibidualak eta profesionalak.

 

 

 

   

AGENDA

Azkeneko hilabetea Martxoa 2019 Hurrengo hilabetea
A A A O O L I
week 9 1 2 3
week 10 4 5 6 7 8 9 10
week 11 11 12 13 14 15 16 17
week 12 18 19 20 21 22 23 24
week 13 25 26 27 28 29 30 31