HARPIDETZA

Sare sozialak

LEIHATILA

dirulaguntzak OK

Kontuz, leiho berrian zabalduko da PDF fitxategiaInprimatuE-posta

En este apartado están recogidos los programas de ayuda de las entidades públicas y privadas. Si desea información sobre las ayudas, acceda al Leihatila.

* La Diputación Foral de Bizkaia (DFB) tiene abierto el plazo para varias ayudas. Má información en los apartados marcados en azul. 

SUBVENCIÓNPLAZOBENEFICIARIOS
Inbertsioetarako laguntzak

  Aurrera-Ekintzaileeri eta berriki sortutako enpresei laguntzeko finantziazio ildoa

Zehaztu gabe

Tamaina txikieneko eta sorrera berriko enpresei finantzaketarako sarbide zailtasun garrantzitsuak saihestea, epe luzerako beharrezko baliabideak emanez haien proiektuaren bermearekin.

---------

Enpresa pribatuak, pertsona fisiko edo juridiko izanik ere, enpresa txiki edo ertainak badira, eta industria izaerako eta elkartutako zerbitzuetako jarduera ekintzaile bat garatzen badute, eta oinarri teknologikokoak eta/edo berrikuntzakoak irizten diren informazioaren eta komunikazioaren gizarteko eremukoak.

  Elkartegiak eta industrialdeetarako Programa 2019

Eskabideak aurkezteko epea:

1. 2019/09/27 (13:30)

2. 2019/04/30 (13:30)

3. 2019/09/13

4. 2019/09/13 (13:30)

1. Elkartegiak enpresa-zentroetan moduluak errentan hartzeko diru-laguntzak.

2. Elkartegiak enpresa-zentroetan edo industria pabilioietan kokatutako enpresetako instalazioak edo makinak modernizatzeko diru-laguntzak.

3. Elkarteak sustatzeko eta industria-poligonoen kudeaketa- eta hobekuntza-planak egiteko diru-laguntzak.

4. Industria-poligonoa hobetu eta egokitzeko kudeaketa- eta hobekuntza-planak aurrez ikusitako inbersioetarako diru-laguntzak.

---------

·  Elkartegiak enpresa-zentroetan moduluak errentan hartzeko lerroan eta Elkartegiak enpresa-zentroetan edo industria-pabilioietan kokatutakoenpresetako instalazioak edo makinak modernizatzeko lerroan: Izaera juridiko propioa duten enpresaburuak eta enpresak.

·  Elkarteak sustatzeko eta industria-poligonoen kudeaketa- eta hobekuntza-planak egiteko eta Industria-poligonoa hobetu eta egokitzeko kudeaketa- eta hobekuntza-planak aurrez ikusitako inbertsioetarako lerroetan: Industria poligonoetako jabeen edota errentarien taldeak: izena edozein dela ere (jabeen erkidegoa, jabeen elkartea, mantentze- eta zaintza-lanetako erakundea).

---------

1.   Eskabidea aurkezten duten unean okupatzen ari diren industria-pabilioien eta bulego-moduluen errentamendua.

2.   Makinak edo ekipamenduak modernizatu, hobetu edo gehitzeko egindako inbertsioak, lehiakortasuna eta ingurumenaren kudeaketa hobetzeko eta langileen segurtasuna eta berdintasuna hobetzeko badira.

3.   Industria poligonoko gai komunak kudeatzea diruz lagun daitekeen gertaera gisa hartuko da, gaiak industria poligonoa kudeatu, zaindu eta hobetzera bideratuta badaude, kasuan kasuko toki erakundearekin lankidetzan.

4.   Industria-poligonoa hobetu eta egokitzeko inbertsioak egitea, poligonoko enpresa-taldeak eta poligonoa dagoen herriko toki erakundeak adostutako jarduketa- eta hobekuntza-planean aurreikusitakoak.

  Garraioan eta mugikortasun efizientean inbertsioak sustatzeari begirako laguntza

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

 

Salgaien garraioan eta pertsonen mugikortasunean energiaren kontsumoa arrazionalizatzea, garraio modu efizienteagoak lortzera, energia berriztagarriak erabiltzera, energiari dagokionez efizienteagoak diren teknologiak erabiltzera eta karga elektrikoa gauzatzeko eta erregai alternatiboz hornitzeko beharrezkoak diren azpiegiturak eskuratzera bideraturiko inbertsioak, proiektuak edo planak sustatuz. Aipatutako horiek guztiak EAEn gauzatu eta eraman behar dira.

---------

ŸEAEn bizi diren edo beren egoitza soziala eta fiskala EAEn duten pertsona fisiko edo juridiko guztiak eta jabeen erkidegoak.

ŸHelbide soziala eta fiskala EAEn ez dutelarik, honako ezaugarriak dituzten pertsona juridiko hauek: EAEn (i) beren jarduera garatzen dutenak, (ii) egoitza bat dutenak eta (iii) plantillaren zati bat atxikitzen dutenak duela bi urtez geroztik; betiere, programa hau Euskal Herriko Agintzaren Aldizkarian (aurrerantzean «EHAA») iragarri den egunetik zenbatzen hasita.

ŸUdalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak.

ŸMerkataritza sozietateak, baldin eta beren titulartasuna bere osotasunean EAEko udal batena edo batzuena dena.

  Nekazaritzako makinariaren parke nazionalaren berrikuntza plana (PLAN RENOVE)

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/09/15

Diru-laguntza zuenak ematea honako makina tipo hauek eskuratzeko:

a)     Traktoreak.

b)     Automobilgintzako makinak: bilketarako, produktu fitosaitario eta ongarrien aplikaziorako.

c)     Arrastatutako edo esekiako mainak.

---------

Pertsona fisikoak, enpresa pribatuak eta nekazaritzako taldeak

Nazioartekotzea

  Sakondu programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

Oso nazioartekotuta dauden enpresei presentzia eskasa edo presentziarik ez duten merkatuetan sartzen laguntzea.

– Laguntza jaso dezakete 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean burututako ekintzak.

– Sakondu programak aholkularitza estrategiko eta operatiborako 15 ordu doan, 2019 zehar erabiltzeko, eskaintzen dizkie laguntzaren enpresa onuradunei, Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) eta/edo bere kanpoko sareak burutzekoa

Helmuga herrian, zeinetarako laguntza eskatu den, jarduteko jarraian adieraziko diren akzioetatik, gutxienez, 2 mota desberdin egitea sustatzen du Sakondu programaren eskaera bakoitzak:

• Merkatu-azterketa.

• Jabetza industrialari lotutako gastuak eta homologazioak

• Azokei lotutako gastuak
Bidaiak

• Sustapen gastuak

 

---------

 

• Izen soziala edo instalazio produktiboa Euskal Autonomia Erkidegoan duten mikroenpresak eta enpresa txikiak eta ertainak (ETE), beti ere, indarrean dagoen deialdi hau baino lehenago eratuak badira.

• Enpresa horien esportazio-jarduerak bere orotarako fakturazioaren % 40 gainditu behar du eta 2018 urtean esportatutako guztirakoaren % 10etik beherako fakturazioa duten merkatuetan euren lehia-kokapena hobetu nahi dutenak.

   Zabaldu programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

edo laguntza agortu arte

 

Gutxi nazioartekotuta dauden enpresei atzerrian duten presentzia areagotzen laguntzea eta nazioartekotze prozesuan zehar garapen iraunkorra sustatzea.

– Laguntza jaso dezakete 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean burututako ekintzak.

– Zabaldu programak aholkularitza estrategiko eta operatiborako 8 ordu doan eskaintzen dizkie laguntzaren enpresa onuradunei, Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) eta/edo bere kanpoko sareak burutzekoa, 2019 urtean:

a) Basque Trade & Investment-eko (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) eta SPRIko adituek, hau da, kanpoko sarearen helmuga den merkatuan adituek emango dute aholkularitza operatiboa eta bulego bakoitzaren erabilgarritasunera doituko da.

b) Aholkularitza estrategikoa parte hartzen duten enpresen nazioarteko lehiakortasuna hobetzera bideratutako materia zehatzagoei buruzkoa da, euren ezaugarri partikularren arabera, eta Basque Trade & Investment-eko (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) eta SPRIko dagokien sektore-teknikariek emango dute eta erabilgarritasunera doituko da.

– Helmuga herrialdeetan jarduteko jarraian adieraziko diren akzioetatik, gutxienez, 2 mota desberdin egitea sustatzen du Zabaldu programaren eskaera bakoitzak:

– Nazioartekotze estrategia lantzea. Diruz laguntzekoa izango da nazioartekotze estrategia lantzeko kanpoko aholkularitza kontratatzea.

– Jabetza industrialari lotutako gastuak eta homologazioak

– Azokei lotutako gastuak

– Bidaiak

– Sustapen gastuak

 

---------

 

 

•   Izen soziala edo instalazio produktiboa Euskal Autonomia Erkidegoan duten mikroenpresak eta enpresa txikiak eta ertainak (ETE), beti ere, indarrean dagoen deialdia baino lehenago eratuak badira.

•   Enpresa horien esportazioak ez du bere orotarako fakturazioaren % 40 gaindituko, 2018. urtean.

Onuraduna izan ahal izateko baldintzak dirulaguntzaren indarraldi osoan iraun beharko du.

Berrikuntza eta lehiakortasuna hobetzeko

  INNOBIDEAK-KUDEABIDE 2019

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/04/08

2019/09/30 (13:30)

 

Kudeaketa Aurreratuko Ereduarekin bat egiten duten kudeaketa hobetzeko proiektuak laguntzea, Bizkaiko enpresen lehiakortasuna hobetzeko. 

Diruz lagungarriak diren jarduerak izango dira Kudeaketa Aurreratuko Hasierako Kontrasteari buruzko Txostenari erantzuten dioten finkatze-proiektuak garatzea (2B proiektuak), erakunde eskatzailearen kudeaketa hobetzeko ekintza planaren barruan daudenak. Finkatze proiektuak (2B) gutxienez eremu hauetako bat hobetzeko egin behar dira:

 

• Estrategia

• Bezeroak

• Pertsonak

• Gizartea

• Berrikuntza

• Emaitzak

---------

Bizkaiko 5 langile edo gehiago eta 50 langile baino gutxiago dituzten enpresak, jarduera hauek egiten badituzte: erauzketako, eraldaketako eta ekoizpeneko industria-jarduerak; ekoizpen-prozesuari lotutako zerbitzu teknikoak, eta informazioaren gizartearen eta komunikazioen arloko jarduerak. Baita ere, jarduera Programa arautzen duen Foru Dekretuaren I. eranskinean sartu diren EJSN 2009ko sailkapeneko epigrafe batean kokatzen bada.

  InnoCámaras programako ETEentzako laguntzen deialdia

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/11/29

ETE-en lehiakortasuna hobetzea, etengabeko berrikuntza sustatuko duen kultura barneratuz eta helburutzat hartuz hazkunde ekonomiko sostengatua lortzea.

---------

Bizkaiko ETE-ak

  “Bizkaia Sortzailea” Programa 2019

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/03/15

2019/05/03 (13:30)

Bizkaia Sortzailea Programaren barruan jasotako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea. Laguntza horiek Bizkaia enpresa sortzaileak laguntzeko sortu dira:

1. Lehendik dauden edo sortu berri diren Bizkaiko enpresa sortzaileek dituzten proiektu sortzaile berrien garapena bultzatzea, era horretara Bizkaian enpresa sortzaileen sektore indartsua finka dadin.

2. Nazioarteko ikusgarritasuna duten enpresa-proiektu sortzaileak, sektore horretara talentua erakartzea ahalbidetuko dutenak, garatzea, Bizkaia lurralde eta hiri sortzaileen nazioarteko sareetan jartzeko.

3. Enpresa sortzaileen hazkundea azeleratzea, jarduera ekonomikoa sortuta.

4. Sorkuntza sektoreak sustatu eta finkatzeko interesagarriak diren proiektuen garapena sustatzea.

Programa honek 4 gastu-talde finantzatuko ditu:

1.   Taldean: Proiektua garatzeko gastuak.

2.   Taldean: Enpresa sortzaile berriak sortzeko gastuak.

3.   Taldean: Negozioa garatzeko pertsona baten kontratazioa.

4.   Proiektuen azeleraziorako gastuak.

---------

Ÿ• Gutxienez lanadli osoko 2 lanpostu dituzten eta beraien jarduera nagusia honako alorretariko baten duten Bizkaiko enpresa sortzaileak: diseinu industriala, ikus-entzuezkoa, bideo-jokoak eta moda (lanaldi osoko lanpostu 1).

Ÿ• Irabazi asmorik gabeko enpresak, BiCD-n identifikaturiko industria sortzaileen sektoreetarikoren bateko enpresak edo/eta profesionalak biltzen dituztenak (1.eta 3.taldeko gastuetarako).

• 4.taldeko gastuetarako:

• Alta data 2015/01/01 ren ostekoa duten enpresak gutxienez 4 lanpostu dituztenak.

• Alta data 2015/01/01-ren aurrekoa dutenak gutxienez 10 lanpostu izatea.

  Enpresa berritzaileak sortzeko programa 2019

Eskabideak aurkezteko epea:

LEHENENGO DEIALDIA 2019/03/04 - 2019/03/07

BIGARREN DEIALDIA 2019/06/17 - 2019/09/13

Bizkaiko enpresa berritzaileen sorkuntza sustatzea eta finkatzea.

1.  Arloa: Enpresa berria sortzeko proiektuaren edo, barne-ekintzailetzako proiektuetan, negozio-unitate berriaren garapena eta definizioa. 

2. Arloa: Enpresa berritzaile berriak sortzea.

---------

1.      Arloa:

• Enpresa berritzaile berrien sustatzaile diren Bizkaiko Bizkaiko pertsona fisikoak.

• Bizkaiko Enpresa berritzaile berriak.

• Bizkaian lehendik diren enpresak gutxienez 7 dituztenak, enpresa berriak sustatzen dituztenak.

• Bizkaian lehendik, diren enpresak, gutxienez 7 lanpostu dituztenak eta negozio-unitate berriak sustatzen dituztenak.

2.      Arloa:

Bizkaiko enpresa berritzaile berriak, gutxienez, lansaio oso baliokideko lanpostu 2 badituzte.

  Ekintzailetzako eta gizarte berrikuntzako programa 2019

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/05/06

2019/06/21

1.Arloa. Enpresa-proiektu sozial berritzaileak identifikatu eta balidatzea: Diruz lagunduko dira negozio-proposamen sozial berritzaileak sortu eta zehatz definitzeko prozesuak enpresa-proiektu berriak sor daitezen, eta baita proposamen horiek dagozkien merkatuetan kontrastatzeko prozesuak ere.

2.Arloa. Enpresa-proiektu sozial berritzaileak garatzea: Enpresa-proiektu sozial berritzaileak garatu eta abiarazteko laguntza ematea.

3.Arloa. Enpresa-proiektu sozial berritzaileen hazkundea eta eskalabilitatea: Gizarte-eragina areagotzeko hazi nahi duten enpresa-proiektu sozial berritzaileei diruz laguntzea.


---------

1.Arloa. Enpresa-proiektu sozial berritzaileak identifikatu eta balidatzea: 

· Negozio proposamenak sortu eta definitzea:

- EAEn ordezkari diren erakundeak, baldin eta enpresa-proiektu sozial berritzaileen negozioproposamenak sortzeko proiektu bat badute gizarte-entitate talde baten izenean, gehienak Bizkaikoak.

 

· Enpresa–proiektu berritzaileak balidatzea eta merkatuarekin kontrastatzea:

    - Bizkaiko pertsona fisikoak diren   gizarte-ekintzaileak:gizarte-enpresa berritzaile berria sortzeko proiektua dutenak.

    -  Lehendik dauden gizarte-entitateak, baldin eta aurretik Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza Programaren diru-laguntza jaso duen enpresa-proiektu sozial berritzaile bat badute, negozio horrek negozio-lerro sozial berritzaile berri bat sortu badu, eta negozioa hazteko itxaropena badute.

2.Arloa. Enpresa-proiektu sozial berritzaileak garatzea:

- Lehendik dauden gizarte-entitateak, baldin eta gizarte-proiektu berritzaile bat garatzea eta abiaraztea sustatzen badute.

 

- Gizarte-enpresa edo gizarte-entitate berritzaile berriak.

3.Arloa. Arloa-Enpresa-proiektu sozial berritzaileen hazkundea eta eskalabilitatea:

- Gizarte-enpresa edo gizarte-entitate berritzaile berriak.

 

-  Lehendik dauden gizarte-entitateak.

Kontratazioa

  LEHEN AUKERA PROGRAMA

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/10/31

Deialdi honen xedea da titulua edo prestakuntza izanik ere beren tituluarekin lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazte langabeak euskal enpresek kontratatzeko oinarriak ezartzea eta horretara bideratutako laguntzak arautzea, haien enplegagarritasuna hobetzeko neurri gisa, lanbide-esperientzia lortu eta haien laneratzea sendotzearen bidez.

Ekintza lerroak:

• Kontratu mugagabeak.

• Gutxienez 6 hilabeteko praktiketako kontratua.

---------

EAEko enpresak

Gazteak EAEko lantokietan kontratatzeko xedez gazteak itzultzeko laguntzak. 2019

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/01/02

2019/10/18

Euskal enpresek EAE-ra itzultzen diren 35 urtetik beherako gazteak kontratatzeko laguntzen oinarriak eta araudia ezartzea, euskal lan-merkatuan haien laneratzea sustatzeko neurri gisa.

---------

Lan-kontratuak egiten dituzten EAEko enpresak (haien forma juridikoa edozein dela ere), honako hauek izan ezik: administrazio publi­koak eta erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeak.

   EAEn doktore-titulua dutenak kontratatuz eta industria-doktoregoak eginez I+Gko proiektuak egiteko 2019ko ekitaldi­rako laguntzak.

BIKAINTEK 2019 PROGRAMA

Eskabideak aurkezteko epea:

2019/05/21

Agindu honen xedea 2018. ekitaldirako laguntzak arautzea eta horietarako deialdia egitea da, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden edo ekoizpen-instalazio bat duten enpresetan eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileetan industria-doktoregoak egin ditzaten eta enpresek doktore titulua duten ikertzaileak har ditzaten, karrera profesionalen hasieratik haien laneratzea sustatzeko eta, talentua bereganatzearen bitartez, EAEko ekoizpen-ehunaren lehiakortasuna gehitzeko.

---------

• EAEn  kokatuta dauden edo ekoizpen-instalazio bat duten enpresak,

• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko kide diren eragileak, ikerkuntza kooperatiboko zentroen, teknologia-zentroen eta enpresetako I+G unitateen kategorietan daudenak.

Digitala
Bestelakoak
Errepideko transportista autonomoei laguntzak 2019an jarduera bertan behera uzteagatikEskabideak aurkezteko epea:

2019/05/11

Errepideko garraio bertan behara uzteagtik laguntzak.

---------

Errepideko transportista autonomoak.

Errepideko garraio sektoreko profesionalen formakuntzarako laguntzak-2019Eskabideak aurkezteko epea:

2019/05/11
 

Errepide garraioaren sektoreko gaiei buruzko ikastaroak eta mintegiak sustatzea, sektoreko profesionalen formakuntza hobetzeko helburuarekin.

---------

Garraiolari profesionalen elkarteak edo garraioa sektorearen jarduera osagarrietara dedikatzen diren empresa.

 Ingurumena

 

 

   

AGENDA

Azkeneko hilabetea Maiatza 2019 Hurrengo hilabetea
A A A O O L I
week 18 1 2 3 4 5
week 19 6 7 8 9 10 11 12
week 20 13 14 15 16 17 18 19
week 21 20 21 22 23 24 25 26
week 22 27 28 29 30 31

Hurrengo Ekitaldiak

Ekitaldirik gabe