HARPIDETZA

Sare sozialak

LEIHATILA

Laguntza programak

Kontuz, leiho berrian zabalduko da PDF fitxategiaInprimatuE-posta

Leihatila atalak erakunde publiko zein pribatuen laguntza-programak biltzen ditu. Hauen berri jakin nahi izanez gero, sar zaitez atal honetan.

*Bizkaiko Foru Aldundiak (BFA) hainbat laguntza ditu momentu honetan zabalik. Begiratu lauki urdinak informazio gehiagorako.

  
DIRULAGUNTZAEPEAONURADUNAK
Inbertsioetarako laguntzak

Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagaigintza eta landa garapeneko sektoreetan finantza-sostengu programa

SENDOTU 2018 PROGRAMA

Eskabideak aurkezteko epea funtsak agortu arte edota:

2018/12/31

Inbertsio-proiektuak finantzatzeko laguntzen programa ezartzea, nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetako pertsona fisiko eta juridikoentzat. Horiek finantzaketaren esparruan egituratuko dira, Finantzen Euskal Institutuak finantza-erakundeekiko lankidetzan eman beharreko maileguen bermeak eskainiz.

Bereziki planteatzen diren laguntza-lerroak honako hauek dira:

1) Laguntza-lerro bat arriskua finantzatzeko, koktizatu gabeko enpresa txiki eta ertainentzako. Laguntza horiek bermeen bidez eskainiko zaizkie nekazaritza, basogintza, arrantza, elikadura eta landa-garapeneko sektoreei, hasierako inbertsioak finantzatu ahal izateko.

2) Arriskua finantzatzeko laguntza-lerro bat, nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetan diharduten enpresei zuzendutako bermeak eskainiz, kobraezinak estaltzeko finantzazko Berme Funtsa duena.

---------

• Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai edo landa-garapeneko sektoreetako kide diren pertsona fisiko edo juridiko pribatuak

• Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreko ETEak, kotizatugabearen kategoria dutenak.

Enpresa txiki eta ertain, bakarkako enpresaburu eta profesional autonomoei finantza laguntza emateko programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/02/10

2018/12/31

 Enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantzaketa-lerroa eratzea, hura eskuratzeko baldintzak eta prozedura arautuz. Lerro horren helburua izango da banku-finantzaketa lortzeko aukera ematea, zirkulatzaile-beharrei erantzuteko eta likidezia-beharrak estaltzeko, aipatu eragile ekonomikoez ari garela

---------

ETEak eta enpresaburu indibidual eta autonomoak

 


Nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuak garatzen dituzten enpresa txiki eta ertainei laguntzeko Pilotu Programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/10/31

 

Nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuak garatu behar dituzten EAEko enpresa txiki eta ertainei laguntzea, egiteko modu, metodologia eta proposamen berritzaileak probatzeko.

Nazioarteko inbertsio publikoko proiektua: Atzerrian inbertsio publikoko proiektu bat egitearen egokitasuna ebaluatzea xede duen inbertsioa, gutxieneko eskalan

---------

EAEko mikroenpresak eta ETEak), baldin eta indarreko nazioartekotze-plan estrategikoa badute eta nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuen diseinu eta garapenean parte hartzeko finantzaketa behar badute

  Renove programa, EAEko industrialdeetarako. Energia efizientzian eta energia berriztagarrien erabileran inbertsioak sustatzeko laguntza programa 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/14

 

Detektaturiko arazo zehatzei aurre egitea, instalatuta dauden eta instalatu nahi duten enpresei egokitzapen hobea ahalbidetuko dieten konponbideak ezartzeko, gune horien hobekuntza kualitatiboa lortze eta erakargarritasuna gehitze aldera. Egindako obren bidez, krisi ekonomikoak gehien zigortu dituen sektoreetako bateko enpresa txikien eta mikroenpresen ehuna suspertzea, hiri-ehunetan gauzatu diren birgaitze-politika aktiboak industria-lurzorura eramanez. Enpresa-elkartegintza eta Administrazioaren eta enpresen arteko lankidetza sustatzea jarduera ekonomikoko guneen kudeaketan eta hobekuntzan, jarduera ekonomikoaren alor horiek eguneratu eta hobetu ditzaketen jarduketak sustatzeko.

---------

Bakarka eta lankidetzan aritzen diren EAE-ko enpresak.

  Industrialdeetarako Renove plana. Urbanizazioa.

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/14

Laguntza ematea Industrialdeetan, Enpresa Parkeetan eta Jarduera Ekonomikoko Guneetan kokatutako urbanizazio-gune publiko eta pribatuak berrurbanizatu, zaharberritu, birgaitu eta hobetzeko proiektuak eta ekintzak gauzatzeko. Industrialde, Enpresa Parke eta Jarduera Ekonomikoko Gune bezela

---------

Bakarka eta lankidetzan aritzen diren EAE-ko enpresak.

Nazioartekotzea

Nazioartean presentzia handia duten ETEei laguntzeko

SAKONDU programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/10/31

(12:00)

Euskadin kokaturiko enpre­sen lehiakortasuna hobetzen laguntzea, haien nazioarteko jardueran sakonduz.

1- Helmuga-merkatuan jardun ahal izateko gastuak, betiere eskatzaileak egiaztatzen badu SPRI - Enpresa-garapenerako euskal agentziak edo, dagokionean, Euskadiko Nazioartekotze Agentziak uko egin diotela zerbitzu horiek eskaintzeari:

-Merkatu azterketak

-Produktuaren edo enpresa beraren homologazioak, enpresa kudeatzaile baten zerbitzuak barne.

-Agente komertziala edo ordezkaria hautatzeko gastuak.

2- Merkatuak aztertzeko eta/edo enpresa bezero potentzialekin harremanetan jartzeko bidaiak.

3-Alderantzizko misioak.

4-Helmugako merkatuko hizkuntza ofizialean egindako promozio-materiala. Ez da onartuko gaztelaniaz egindako materialik.

5- Publizitatea: publizitatea sortzea eta sektorearen komunikabideetan argitaratzea, helmu­gako merkatuko hizkuntza ofizialean.

6- Atzerriko azoketan parte hartzea erakustokiak jarriz.

7- Ez da diru-laguntzarik emango erakunde publikoek prezio publikoetan emandako azterketa eta zerbitzuengatik.

8- Diru-laguntza hau beharrezkoa den bezala pizgarria izan dadin, ekintzek hasi gabe egon beharko dute agindu hau argitaratzen denean.

---------

Euskadin kokatuta dauden edo Euskadin ekoizpe­neko instalazioa duten mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak (ETEak), baldin eta indarreko nazioartekotze-plana badute, beren esportazioak guztizko fakturazioaren % 50etik gorakoak badira eta beren lehia-posizioa hobetu nahi badute guztizko esportazioen % 10etik beherako fakturazioa suposatzen duten merkatuetan.

Espainiako ETE ez esportatzaileei edo finktau gabeko ETE esportatzaileei laguntza

ICE-NEXT PROGRAMA 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/31

 

Kanpoko lehiakortasun eta nazioartekotzean adituak direnen eskutik enpresei 45 orduko aholularitza pertsonalizatua ematea nazioartekotzearen alorrean. 

---------

Nazioartekotze estrategia hasi edo finatu nahi duten eta potentzial esportatzailea duten espainiako ETEak

Berrikuntza eta lehiakortasuna hobetzeko
Innoglobal programa 2018 (bIgarren dialdia)

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/07/11

2018/12/05

 

I+Gko jardueretan nazioarteko lankidetza bultzatzea. Proeiktuak ikerketa industriala edo/eta garapen esperimentalen jarduerak satru ahal izango dute eta proiektuen nazioarteko izaera egiaztatu beharko dute

---------

Espainian eratuta dauden eta egoitza fiskala bertan duten enpresak

Ekoberrikuntzarako proiektuei laguntzak 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/11/05

 

Laguntza horien xedea da I+G+b bultzatzeko Europako programetara aurkezten diren I+G+b proiektuen diseinu bikainak sustatzea, berrikuntza arloan arreta jarriz Eusko Jaurlaritzan ingurumen-, industria- eta lehiakortasun-politikaren lehentasunezko esparruetan. Hona hemen helburuak: 1.-Nabarmen handitzea Euskadiko proposamenek arrakasta izateko dituzten aukerak, finantzazioa lortzea jotzen baita arrakastatzat. 2.- Euskadiko enpresen lehiakortasuna handitzea –batik bat enpresa txiki eta ertainenak–, I+G+b-aren emaitzen aplikazio praktiko batetik eta ingurumen-aldagaiak ekarritako baliotik abiatuta

---------

• Enpresa pribatuak eta berrikuntzaren balio kateko partzuergo baten buru edo parte diren Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko kideak.

Inbertsio industrialerako laguntza finantzarioa, industria-lehiakortasuna reindustrializatzeko eta indartzeko politika publikoaren esparruan

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/21

Oinarri araitzaileak ezartzea inberstio industrialari laguntza finantzarioa emateko industria-lehiakortasuna reindustrializatzeko eta indartzeko politika publikoaren esparruan.

Honako tipotako inbertsio industrialak finantzatuko dira:

1 -Establezimendu industrialen sorrera

2- Establezimendu industrialen lekualdaketa

3-Produkzio lerroetako hobekuntzak edo/eta koldaketak

4- “Industria Conectada 4.0” teknologien inplementazio produktiboa

---------

Sektore publikoaren parte ez diren eta jarduera industrial produktiboa garatzera doazen enpresak, edozein tamaina dutela ere.

Kontratazioa

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzak

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/31

Dekretu honen xedea da kooperatiba-sozietateetako besteren konturako langileak, bazkide-langileak, edo lan-bazkideak ordezketuko dituzten, langabezian inskribatuta dauden pertsonen kontratazioa sustatzkeko laguntzak arautzea. Kooperatiba-sozietateetalko langileak seme-alabak edo mendetasun egoera larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi murrizketa hartuta egoon behar dira.

---------

• EAko enpresak

Gazteak EAEko lantokietan kontratatzeko xedez gazteak itzultzeko laguntzak 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/11/10

Euskal enpresek EAE-ra itzultzen diren 35 urtetik beherako gazteak kontratatzeko laguntzen oinarriak eta araudia ezartzea, euskal lan-merkatuan haien laneratzea sustatzeko neurri gisa.

---------

• Lan-kontratuak egiten dituzten EAEko enpresak (haien forma juridikoa edozein dela ere), honako hauek izan ezik: administrazio publi­koak eta erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeak

Euskal enpresen kanpoko lantokietan 35 urtetik gorako langabeak kontratatzeko laguntzak. 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/09/20 edo funtsak bukatu arte.

 

Langabezian dauden 35 urtetik gorako pertsonen lanaratzea, langabezian, bere kualifikazioarekin erlazionatua dauden enpleguetan, kanpoan  lantokiak dituzten  euskal enpresetan,  lan-merkatuan sartzeko eta beraien esperientzia profesionala sendotzeko helburuarekin eta nazioartekotzea ahalegina garrantzitsua egiten ari diren EAE-ko  enpresa-ehunari neurri bezala laguntzeko.

---------

 

EAEko enpresa pribatuak edo publiko-pribatuak, atzerrian lantokiak, partaidetzako enpresak edo enpresa-talde bereko enpresak dituztenak, bai eta atzerriko enpresekin lankidetza-hitzarmenak edo zerbitzu emateko kontratuak dituzten enpresak eta atzerrian ezartzeko prozesuan daudenak ere.

 

EAEn dauden enpresentzako laguntzak EAEra itzuli diren euskal herritarrak kontratatzeko. LANdhome 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/10/31

(12:00)


Diru-laguntza publikoen bidez gauzatzen dira, eta enpresak laguntzea du helburu, zehazki, nazioarteko aipatu ezagutzak egiaztatzen dituzten profesionalak kontratatu ahal ditzaten; hartarako, lan-kontratuko lehen urteko soldata-kostu gordinaren zati bat ordainduaz.

---------

•  EAE-n  dauden eta indarreko nazioartekotze plana duten enpresak.

Aholkulari Digitalak programa

Deialdian zehaztuko da eskabideak aurkezteko epea.

Transformazio Digitala sustatzera bideratutako aholkularitza zerbitzuen kontratazioa. Aukeratutako ETEak Red.es-ek landutako “Registro de Asesores”-eko hornitzaileetako bat kontratatu beharko du gonbidapen orokorraren bidez.

---------

• Espainiako ETEak.

Desgaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko laguntzak 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/31

Langile ezinduen laneratzea, integrazio pertsonala eta gizarteratzea lortzea. Eta eginkizun horren osagarri gisa, langile ezindu bakoitzari bere gaitasun fisiko, psikiko edo intelektualetara egokituriko lanpostua eskainiko zaio.

---------

• Langile ezinduak kontratatzen edo bazkide gisa hartzen dituzten enpresak eta lan-elkarteen kooperatibak

LEHEN AUKERA PROGRAMA 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/10/31

Deialdi honen xedea da titulua edo prestakuntza izanik ere beren tituluarekin lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazte langabeak euskal enpresek kontratatzeko oinarriak ezartzea eta horretara bideratutako laguntzak arautzea, haien enplegagarritasuna hobetzeko neurri gisa, lanbide-esperientzia lortu eta haien laneratzea sendotzearen bidez

Ekintza lerroak:

• Kontratu mugagabeak

• Gutxienez 6 hilabeteko praktiketako kontratua

---------

• EAEko enpresak
Digitala

Xpande digital programa.Bizkaia 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/11/30

Programaren helburua da merkatu jakin batean enpresen on-line posizionamendua hobetzea, Marketin Digitaleko tresnen bitartez, beraien nazioarteko estrategia indartzeko. Horretarako, aholkularitza pertsonalizatua ematen da, adimen lehiakorrean oinarritutako metodologia batekin, zeinak aukera emango baitigu enpresari helburu merkaturako Marketin Digitaleko Ekintza Plan bat eskaintzeko.

---------

Bizkaiko ETE-ak eta autonomoak.
Ciberseguridad Industriala programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/11/29

Programa honen xedea da bultzada bat ematea Zibersegurtasun Industrialari, batik bat manufakturako enpresa industrialetako IT/OT inguruneetan (Information Technology/Operational Technology) zibererasoetatik babesteko sistemen konbergentzia eta integrazioa lantzen duten proiektuei

---------

Jarduera Industrialeko zentro bat EAEn duten industri arloko manufakturako enpresak eta produktu industrialak diseinatzen eta muntatzen dituztenak

Bestelakoak

Krisialdian dauden enpresak berregituratzeko eta berrazbiarazteko laguntzak

BIDERATU BERRIA PROGRAMA

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/10/31

(15:00)

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko industria-arloan laguntza-programa bat arautzea, krisialdian dauden enpresak berregituratzera eta berrabiaraztera bideratuta.

Ebazpen honen xedea 2017ko urriaren 17ko Aginduan xedatutako laguntzen 2018ko ekitaldiko deialdia egitea da; laguntza horiek aurrerakin itzulgarrien eran emango dira.

---------

Erauzketetako, eraldaketarako, produkzioko edo aurrekoei lotutako zerbitzu teknikoetako (produktu-prozesuari lotuak) ETE industrialak edota komunikazio eta informazioaren gizartearen arlokoak betiere krisi-egoeran badaude.

BFA-Enpresa ehuna sortu, hazi eta garatu ahal izateko baldintza ekonomikoak errazten dituen programa.

ELKARTEGIAK PROGRAMA 2018
 

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/30

Bizkaiko Lurralde Historikoa azpiegituren sare zabal eta oparo batez hornitzea, Bizkaiaren garapen iraunkor eta orekatuan laguntzen duten enpresa-proiektuei gune egokiak eskaintzeko, Azpiegiturak, S.A.U.ren titulartasuneko Elkartegiak enpresa-zentroetako industria-pabilioi edo/eta bulegoen moduluetan koka daitezen erraztuz.

---------

Merkataritza sozietateak eta enpresaburu indibidualak:

Enpresa sortu berriak

Lehendik dauden enpresak. Onuradun izateko, enpresek eskabidea aurkezteko unean alegatu eta egiaztatu behar dute zabaldu beharra dutela edo beren kokapena hiri-antolamendutik kanpo geratu dela; orduan, Azpiegiturak S.A.U.k aztertuko ditu eskabideak

Aurrera- Ekintzaileeri eta berriki sortutako enpresei laguntzeko finantziazio ildoa

Eskabideak aurkezteko epea zehaztu gabea

Tamaina txikieneko eta sorrera berriko enpresei finantzaketarako sarbide zailtasun garrantzitsuak saihestea, epe luzerako beharrezko baliabideak emanez haien proiektuaren bermearekin.

---------

• Enpresa pribatuak, pertsona fisiko edo juridiko izanik ere, enpresa txiki edo ertainak badira, eta industria izaerako eta elkartutako zerbitzuetako jarduera ekintzaile bat garatzen badute, eta oinarri teknologikokoak eta/edo berrikuntzakoak irizten diren informazioaren eta komunikazioaren gizarteko eremukoak.

Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteentzako eta horien batasun edo federazioentzako laguntzak

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/11/14

Euskadiko Landa Garapenerako Programa berrian jasotako laguntzen deialdia egitea 2018ko ekitaldirako, programak indarrean dirauen bitartean aitortzen diren nekazaritza- eta basogintza-ekoizleen elkarte edo erakundeak eta horien batasun edo federazioak sortzeko.

---------

 

Nekazaritza- eta baso­gintza-sektoreetako ekoizleen elkarte edo erakundeek eta horien batasun edo federazioek.

 

 

EAEko enpresen artean Enpresen Gizarte Erantzukizuna zabaltzeko eta ezartzeko laguntzak

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/11/11

Enpresen Gizarte Erantzukizuna (EGE) zabaltzea eta hedatzea. Gizarte-ekonomiaren ikurretako bat da gizarte-eran­tzukizuna, eta zehazkiago, mugimendu kooperatibistarena, lankidetzako printzipioetako bat baita. Agindu honen xedea da balio eta printzipio horiek zabaltzea eta hedatzea, gizarte-ekonomiako esparrutik beretik harago,

---------

 

EAEko enpresa txiki eta ertainak.

Ingurumena
Garraioaren eta mugikortasun efizientaren aldeko inbertsioak sustatzeari begirako diru-laguntzak

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/10/31

Salgaien garraioan eta pertsonen mugikortasunean energiaren kontsumoa arrazionalizatzea, garraio modu efizienteagoak lortzera, energia berriztagarriak erabiltzera, energiari dagokionez efizienteagoak diren teknologiak erabiltzera eta karga elektrikoa gauzatzeko eta erregai alternatiboz hornitzeko beharrezkoak diren azpiegiturak eskuratzera bideraturiko inbertsioak, proiektuak edo planak sustatuz. Aipatutako horiek guztiak EAEn gauzatu eta eraman behar dira.

--------

EAEn bizi diren edo beren egoitza soziala eta fiskala EAEn duten pertsona fisiko edo juridiko guztiak eta jabeen erkidegoak

• Helbide soziala eta fiskala EAEn ez dutelarik, honako ezaugarriak dituzten pertsona juridiko hauek: EAEn (i) beren jarduera garatzen dutenak, (ii) egoitza bat dutenak eta (iii) plantillaren zati bat atxikitzen dutenak duela bi urtez geroztik; betiere, programa hau Euskal Herriko Agintzaren Aldizkarian (aurrerantzean «EHAA») iragarri den egunetik zenbatzen hasita

• Udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak

• Merkataritza sozietateak, baldin eta beren titulartasuna bere osotasunean EAEko udal batena edo batzuena dena.

Energia zerbitzu enpresekin (ESE) sinatutako kontratuen bidez, eraikinetan eta instalazioetan energia eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko laguntza programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/11/30

Energia zerbitzu enpresen parte hartzea areagotzea, EAEko Toki eta Autonomia Administrazioko eraikin eta instalazioetan energia aurrezteko azterlanak eta aurrezkiak eskuratzeko, energia efizientzia hobetzeko eta energia berriztagarrien erabilera bultzatzeko

--------

• ESE moduan diharduen EAEko edozein pertsona juridiko

• Nortasun juridikorik ez duten izaera publiko edo pribatuko enpresa elkarteak edo taldeak

Garapen bidean dauden itsasoko energia-teknologia berriztagarriak frogatzeko eta baliozkotzeko inbertsioak sustatzeko laguntzen programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/10/31

EAE-n barruan garapen bidean dauden itsasoko energia teknologia berriztagarriak frogatzeko eta baliozkotzeko proiektuak sustatzea. Hala, energia berriztagarrien parte hartzea areagotuko da.

--------

• EAE-ko izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridikoak.

• Nortasun juridikorik ez duten enpresen partzuergo, talde edo elkarteak; EAEko lurraldean, Laguntza Programa honen 4. Oinarrian zehazten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte.

Elektrizatea ekoizteko energia berriztagarrien instalazioetan inbertsioak sustatzeko diru-laguntzen programak

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/10/28

Energiaren kontsumoan eraginkortasuna areagotu, energia sistema lehiakorrago, seguruago eta iraunkorrago lortu, ingurumen eragina edo inpaktua gutxitu, kontsumitzeko energia gutxiago erabili eta kanpoko baliabideen mendekotasuna murriztea da programa honen helburua

--------

Izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridiko guztiak eta etxejabeen elkarteak. udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak. izaera publiko edo pribatuko edozein sozietate publiko

Geotermia ustiatzeko instalazioetan inbertsioak sustatzeko diru-laguntzen programak

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/10/31

Energiaren kontsumoan eraginkortasuna areagotu, energia sistema lehiakorrago, seguruago eta iraunkorrago lortu, ingurumen eragina edo inpaktua gutxitu, kontsumitzeko energia gutxiago erabili eta kanpoko baliabideen mendekotasuna murriztea da programa honen helburua

--------

Izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridiko guztiak eta etxejabeen elkarteak. udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak. izaera publiko edo pribatuko edozein sozietate publiko
Biomasa energetikoki usteiatzeko instalzioetan inbertsioak sustatzeko diru-laguntzen programak

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/10/31

Energiaren kontsumoan eraginkortasuna areagotu, energia sistema lehiakorrago, seguruago eta iraunkorrago lortu, ingurumen eragina edo inpaktua gutxitu, kontsumitzeko energia gutxiago erabili eta kanpoko baliabideen mendekotasuna murriztea da programa honen helburua

--------

Izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridiko guztiak eta etxejabeen elkarteak. udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak. izaera publiko edo pribatuko edozein sozietate publiko
 

 

 

   

AGENDA

Azkeneko hilabetea Azaroa 2018 Hurrengo hilabetea
A A A O O L I
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30

Hurrengo Ekitaldiak

2018 azaroak 15
Visio biltzarra 2018