HARPIDETZA

Sare sozialak

Laguntza programak

Kontuz, leiho berrian zabalduko da PDF fitxategiaInprimatuE-posta

Leihatila atalak erakunde publiko zein pribatuen laguntza-programak biltzen ditu. Hauen berri jakin nahi izanez gero, sar zaitez atal honetan.

*Bizkaiko Foru Aldundiak (BFA) hainbat laguntza ditu momentu honetan zabalik. Begiratu lauki urdinak informazio gehiagorako.

  
DIRULAGUNTZAEPEAONURADUNAK
Inbertsioetarako laguntzak

Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagaigintza eta landa garapeneko sektoreetan finantza-sostengu programa

SENDOTU 2018 PROGRAMA

Eskabideak aurkezteko epea funtsak agortu arte edota:

2018/12/31

Inbertsio-proiektuak finantzatzeko laguntzen programa ezartzea, nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetako pertsona fisiko eta juridikoentzat. Horiek finantzaketaren esparruan egituratuko dira, Finantzen Euskal Institutuak finantza-erakundeekiko lankidetzan eman beharreko maileguen bermeak eskainiz.

Bereziki planteatzen diren laguntza-lerroak honako hauek dira:

1) Laguntza-lerro bat arriskua finantzatzeko, koktizatu gabeko enpresa txiki eta ertainentzako. Laguntza horiek bermeen bidez eskainiko zaizkie nekazaritza, basogintza, arrantza, elikadura eta landa-garapeneko sektoreei, hasierako inbertsioak finantzatu ahal izateko.

2) Arriskua finantzatzeko laguntza-lerro bat, nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetan diharduten enpresei zuzendutako bermeak eskainiz, kobraezinak estaltzeko finantzazko Berme Funtsa duena.

---------

• Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai edo landa-garapeneko sektoreetako kide diren pertsona fisiko edo juridiko pribatuak

• Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreko ETEak, kotizatugabearen kategoria dutenak.

Enpresa txiki eta ertain, bakarkako enpresaburu eta profesional autonomoei finantza laguntza emateko programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/02/10

2018/12/31

 Enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantzaketa-lerroa eratzea, hura eskuratzeko baldintzak eta prozedura arautuz. Lerro horren helburua izango da banku-finantzaketa lortzeko aukera ematea, zirkulatzaile-beharrei erantzuteko eta likidezia-beharrak estaltzeko, aipatu eragile ekonomikoez ari garela

---------

ETEak eta enpresaburu indibidual eta autonomoak

  Renove programa, EAEko industrialdeetarako. Energia efizientzian eta energia berriztagarrien erabileran inbertsioak sustatzeko laguntza programa 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/14

 

Detektaturiko arazo zehatzei aurre egitea, instalatuta dauden eta instalatu nahi duten enpresei egokitzapen hobea ahalbidetuko dieten konponbideak ezartzeko, gune horien hobekuntza kualitatiboa lortze eta erakargarritasuna gehitze aldera. Egindako obren bidez, krisi ekonomikoak gehien zigortu dituen sektoreetako bateko enpresa txikien eta mikroenpresen ehuna suspertzea, hiri-ehunetan gauzatu diren birgaitze-politika aktiboak industria-lurzorura eramanez. Enpresa-elkartegintza eta Administrazioaren eta enpresen arteko lankidetza sustatzea jarduera ekonomikoko guneen kudeaketan eta hobekuntzan, jarduera ekonomikoaren alor horiek eguneratu eta hobetu ditzaketen jarduketak sustatzeko.

---------

Bakarka eta lankidetzan aritzen diren EAE-ko enpresak.

  Industrialdeetarako Renove plana. Urbanizazioa.

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/14

Laguntza ematea Industrialdeetan, Enpresa Parkeetan eta Jarduera Ekonomikoko Guneetan kokatutako urbanizazio-gune publiko eta pribatuak berrurbanizatu, zaharberritu, birgaitu eta hobetzeko proiektuak eta ekintzak gauzatzeko. Industrialde, Enpresa Parke eta Jarduera Ekonomikoko Gune bezela

---------

Bakarka eta lankidetzan aritzen diren EAE-ko enpresak.

Nazioartekotzea

Espainiako ETE ez esportatzaileei edo finktau gabeko ETE esportatzaileei laguntza

ICE-NEXT PROGRAMA 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/31

 

Kanpoko lehiakortasun eta nazioartekotzean adituak direnen eskutik enpresei 45 orduko aholularitza pertsonalizatua ematea nazioartekotzearen alorrean. 

---------

Nazioartekotze estrategia hasi edo finatu nahi duten eta potentzial esportatzailea duten espainiako ETEak

Espainiako ETE ez esportazaileeri edo nohizbeinkako esportazioan aritzen direnei laguntza.

ICEX-NEXT PROGRAMA 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/31

Potenzialki espotatzaileak diren eta nazioarteko estrategia hasi edo finkatu nahi duten ETE-ak .

Berrikuntza eta lehiakortasuna hobetzeko
Innoglobal programa 2018 (bIgarren dialdia)

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/07/11

2018/12/05

 

I+Gko jardueretan nazioarteko lankidetza bultzatzea. Proeiktuak ikerketa industriala edo/eta garapen esperimentalen jarduerak satru ahal izango dute eta proiektuen nazioarteko izaera egiaztatu beharko dute

---------

Espainian eratuta dauden eta egoitza fiskala bertan duten enpresak

Inbertsio industrialerako laguntza finantzarioa, industria-lehiakortasuna reindustrializatzeko eta indartzeko politika publikoaren esparruan

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/21

Oinarri araitzaileak ezartzea inberstio industrialari laguntza finantzarioa emateko industria-lehiakortasuna reindustrializatzeko eta indartzeko politika publikoaren esparruan.

Honako tipotako inbertsio industrialak finantzatuko dira:

1 -Establezimendu industrialen sorrera

2- Establezimendu industrialen lekualdaketa

3-Produkzio lerroetako hobekuntzak edo/eta koldaketak

4- “Industria Conectada 4.0” teknologien inplementazio produktiboa

---------

Sektore publikoaren parte ez diren eta jarduera industrial produktiboa garatzera doazen enpresak, edozein tamaina dutela ere.

Innobideak Prestakuntza Programa 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/31

 

Berrikuntzarako zuzendaritza-gaitasunak hobetzeko prestakuntza-zerbitzua: kudeaketa aurreratu baterako osagai erabakigarriak.

Kontratazioa

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzak

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/31

Dekretu honen xedea da kooperatiba-sozietateetako besteren konturako langileak, bazkide-langileak, edo lan-bazkideak ordezketuko dituzten, langabezian inskribatuta dauden pertsonen kontratazioa sustatzkeko laguntzak arautzea. Kooperatiba-sozietateetalko langileak seme-alabak edo mendetasun egoera larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi murrizketa hartuta egoon behar dira.

---------

• EAko enpresak

Euskal enpresen kanpoko lantokietan 35 urtetik gorako langabeak kontratatzeko laguntzak. 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/09/20 edo funtsak bukatu arte.

 

Langabezian dauden 35 urtetik gorako pertsonen lanaratzea, langabezian, bere kualifikazioarekin erlazionatua dauden enpleguetan, kanpoan  lantokiak dituzten  euskal enpresetan,  lan-merkatuan sartzeko eta beraien esperientzia profesionala sendotzeko helburuarekin eta nazioartekotzea ahalegina garrantzitsua egiten ari diren EAE-ko  enpresa-ehunari neurri bezala laguntzeko.

---------

 

EAEko enpresa pribatuak edo publiko-pribatuak, atzerrian lantokiak, partaidetzako enpresak edo enpresa-talde bereko enpresak dituztenak, bai eta atzerriko enpresekin lankidetza-hitzarmenak edo zerbitzu emateko kontratuak dituzten enpresak eta atzerrian ezartzeko prozesuan daudenak ere.

 

Aholkulari Digitalak programa

Deialdian zehaztuko da eskabideak aurkezteko epea.

Transformazio Digitala sustatzera bideratutako aholkularitza zerbitzuen kontratazioa. Aukeratutako ETEak Red.es-ek landutako “Registro de Asesores”-eko hornitzaileetako bat kontratatu beharko du gonbidapen orokorraren bidez.

---------

• Espainiako ETEak.

Desgaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko laguntzak 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/31

Langile ezinduen laneratzea, integrazio pertsonala eta gizarteratzea lortzea. Eta eginkizun horren osagarri gisa, langile ezindu bakoitzari bere gaitasun fisiko, psikiko edo intelektualetara egokituriko lanpostua eskainiko zaio.

---------

• Langile ezinduak kontratatzen edo bazkide gisa hartzen dituzten enpresak eta lan-elkarteen kooperatibak

Digitala
Ciberseguridad Industriala programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/11/29

Programa honen xedea da bultzada bat ematea Zibersegurtasun Industrialari, batik bat manufakturako enpresa industrialetako IT/OT inguruneetan (Information Technology/Operational Technology) zibererasoetatik babesteko sistemen konbergentzia eta integrazioa lantzen duten proiektuei

---------

Jarduera Industrialeko zentro bat EAEn duten industri arloko manufakturako enpresak eta produktu industrialak diseinatzen eta muntatzen dituztenak

Bestelakoak

BFA-Enpresa ehuna sortu, hazi eta garatu ahal izateko baldintza ekonomikoak errazten dituen programa.

ELKARTEGIAK PROGRAMA 2018
 

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/30

Bizkaiko Lurralde Historikoa azpiegituren sare zabal eta oparo batez hornitzea, Bizkaiaren garapen iraunkor eta orekatuan laguntzen duten enpresa-proiektuei gune egokiak eskaintzeko, Azpiegiturak, S.A.U.ren titulartasuneko Elkartegiak enpresa-zentroetako industria-pabilioi edo/eta bulegoen moduluetan koka daitezen erraztuz.

---------

Merkataritza sozietateak eta enpresaburu indibidualak:

Enpresa sortu berriak

Lehendik dauden enpresak. Onuradun izateko, enpresek eskabidea aurkezteko unean alegatu eta egiaztatu behar dute zabaldu beharra dutela edo beren kokapena hiri-antolamendutik kanpo geratu dela; orduan, Azpiegiturak S.A.U.k aztertuko ditu eskabideak

Aurrera- Ekintzaileeri eta berriki sortutako enpresei laguntzeko finantziazio ildoa

Eskabideak aurkezteko epea zehaztu gabea

Tamaina txikieneko eta sorrera berriko enpresei finantzaketarako sarbide zailtasun garrantzitsuak saihestea, epe luzerako beharrezko baliabideak emanez haien proiektuaren bermearekin.

---------

• Enpresa pribatuak, pertsona fisiko edo juridiko izanik ere, enpresa txiki edo ertainak badira, eta industria izaerako eta elkartutako zerbitzuetako jarduera ekintzaile bat garatzen badute, eta oinarri teknologikokoak eta/edo berrikuntzakoak irizten diren informazioaren eta komunikazioaren gizarteko eremukoak.

Gastronomia-kalitatearen sustapenerako programako minimis-araubidean laguntzak, Gastrobikain 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/11/30

Gastronomiaren eta elikaduraren sektorean estrategikotzat jotzen diren ekimen gastronomikoak diruz laguntzea: alde batetik, tituludun berrien negozio gastronomiko berriak; eta, bestetik, ospe handiko negozioen bikaintasuna sendotzea:

Bi laguntza-programa ezarri dira:

a) Proiektu gastronomiko berriak sustatzeko programa. Helburua da negozio gastronomiko berriak sustatzea, baldin eta gastronomiako unibertsitate-graduetako edo sukaldaritza eta gastronomiako goi mailako zikloetako tituludun berriek abian jarritakoak badira eta kalitatea bereizgarri badute.

b) Bikaintasuna areagotzeko programa. Ibilbide eta kalitate aintzatetsia duten establezimendu gastronomikoak babestea da helburua, sektoreko kalitate-estandarretan eta -ziurtagirietan hobetzeko helburuarekin, gastronomiako gidetan eta nazioartean ezagunak diren bikaintasun gastronomikoko rankinetan bereziki.

Programa bakoitzak dauzkan ezaugarri propioak direla eta, eskatzaile bakoitzak programetako batean bakarrik parte hartu ahal izango du.

Gizarte-ekonomiako enpresetan langileen benetako parte-hartzea bultzatzeko laguntzak

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/11/30

2018ko ekitaldian EAEko  gizarte-ekonomiako enpresetan langileen benetako parte-hartze eraginkorra sustatzeko eman ahal izango dituen laguntzak arautzea.

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak:

 

a)     Metodo eta tresna egokiak garatu eta ezartzea, langileen parte-hartzea erraztu eta hobetzeko gizarte-ekonomiako enpresen kudeaketan eta organoetan.

 Langileen parte-hartzea sustatzeko eta arlo horretako jardunbide egokiak zabaltzeko azterlanak egitea

2016,2017 eta 2018ko biltegiratze mekanismoaren erabilpenari diru-laguntzak arrantza elkarteei, Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsak (IAEF) finantzatuta

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/04

Arrantza elkarteek 2016,2017 eta 2018an egindako biltegiratzeei diru-laguntza ematea.

Ingurumena
Energia zerbitzu enpresekin (ESE) sinatutako kontratuen bidez, eraikinetan eta instalazioetan energia eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko laguntza programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/11/30

Energia zerbitzu enpresen parte hartzea areagotzea, EAEko Toki eta Autonomia Administrazioko eraikin eta instalazioetan energia aurrezteko azterlanak eta aurrezkiak eskuratzeko, energia efizientzia hobetzeko eta energia berriztagarrien erabilera bultzatzeko

--------

• ESE moduan diharduen EAEko edozein pertsona juridiko

• Nortasun juridikorik ez duten izaera publiko edo pribatuko enpresa elkarteak edo taldeak

 

ETE eta industria sektoreko enpresa handietan efizientzia energetikoaren ekintzak burutzeko programaren bigarren deialdia

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/31

 

Industria sektorean karbono dioxidoaren isurketak murrizten dituzten ekintzak sustatzea efizientzia energetikoa hobetzearen bidez

 

 

 

AGENDA

Azkeneko hilabetea Abendua 2018 Hurrengo hilabetea
A A A O O L I
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Hurrengo Ekitaldiak

2018 azaroak 15
Visio biltzarra 2018