HARPIDETZA

Sare sozialak

Laguntza programak

Kontuz, leiho berrian zabalduko da PDF fitxategiaInprimatuE-posta

Leihatila atalak erakunde publiko zein pribatuen laguntza-programak biltzen ditu. Hauen berri jakin nahi izanez gero, sar zaitez atal honetan.

  
DIRULAGUNTZAEPEAONURADUNAK
Inbertsioetarako laguntzak

Nekazaritzako produktuak elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak 2018 

Lehiatu Berria Programa

Eskabideak aurkezteko epea funtsak agortu arte edota:

2018/04/03

Ekoizleen sektorearen lehiakortasuna areagotzea, sektore horrek elikagaien katean duen zeregina indartzea, eta nekazaritzako elikagaien industriaren garapena bultzatzea

Laguntza ildoak:

1) Tratatuaren I. eranskinak aipatzen dituen nekazaritzako produktuak eraldatzeko, merkaturatzeko eta garatzeko inbertsioak egiteko laguntzak.

2) Arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko inbertsioak egiteko laguntzak.

4) Beste ataletan sartzen ez diren EAEko neka­zaritza- eta elikagaigintza-industrietan bestelako proiektuak egiteko laguntzak

---------

• EAEko miekroenpresa edo ETEak

Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagaigintza eta landa garapeneko sektoreetan finantza-sostengu programa

SENDOTU 2018 PROGRAMA

Eskabideak aurkezteko epea funtsak agortu arte edota:

2018/12/31

Inbertsio-proiektuak finantzatzeko laguntzen programa ezartzea, nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetako pertsona fisiko eta juridikoentzat. Horiek finantzaketaren esparruan egituratuko dira, Finantzen Euskal Institutuak finantza-erakundeekiko lankidetzan eman beharreko maileguen bermeak eskainiz.

Bereziki planteatzen diren laguntza-lerroak honako hauek dira:

1) Laguntza-lerro bat arriskua finantzatzeko, koktizatu gabeko enpresa txiki eta ertainentzako. Laguntza horiek bermeen bidez eskainiko zaizkie nekazaritza, basogintza, arrantza, elikadura eta landa-garapeneko sektoreei, hasierako inbertsioak finantzatu ahal izateko.

2) Arriskua finantzatzeko laguntza-lerro bat, nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetan diharduten enpresei zuzendutako bermeak eskainiz, kobraezinak estaltzeko finantzazko Berme Funtsa duena.

---------

• Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai edo landa-garapeneko sektoreetako kide diren pertsona fisiko edo juridiko pribatuak

• Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreko ETEak, kotizatugabearen kategoria dutenak.

G4,G5,G6 sailkatutako landa eremuen garapenerako eta ekonomia-dibertsifikaziorako laguntzak "Landa Eremuen Definizio Teknikoa"ren arabera. 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/03/01

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza Europako arau-esparru berrira egokitzen ari denez (PDR 2015-2020), eta Euskadin landa-garapenaren helburuak lortzeko oinarrizkotzat jotzen diren zenbait lerrori jarraipena ematea ezinbestekoa denez, 2018ko ekitaldirako laguntzetarako deialdia iragartzea, I. eranskinean xedatzen diren EAEko landa-eremuetako (G4, G5 eta G6 landatartasun-maila) landa-ekonomiaren dibertsifikaziorako eta garapenerako laguntzei dagokienez, "Landa Eremuen Definizio Teknikoa"-aren arabera.

---------

Nekazaritza arlokoak ez diren eta landa-eremuetan kokatzen diren EAEko mikroenpresak, ETEak eta autonomoak. Baita enpresa-izaera hartuko duten pertsona fisiko langabeek, baldin eta eremu horietan bizi badira eta beren autoenplegua sortuko duen nekazaritzakoa ez den proiektu bati ekiten badiote

Nazioartekotzea

Espainiako ETE ez esportatzaileei edo finktau gabeko ETE esportatzaileei laguntza

ICE-NEXT PROGRAMA 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/31

 

Kanpoko lehiakortasun eta nazioartekotzean adituak direnen eskutik enpresei 45 orduko aholularitza pertsonalizatua ematea nazioartekotzearen alorrean. 

---------

Nazioartekotze estrategia hasi edo finatu nahi duten eta potentzial esportatzailea duten espainiako ETEak

2020rako ICEXen Nazioartekotzerako Beken deialdiaren bidezko laguntzak

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/05/07

Enpresen nazioartekotzean espezializatutako gazteei prestakuntza emateko gehienez 285 bekak ematea. Laguntzak bi fase izango dituzte: I.fasea 2020an Espainiako Enbaxadaren Bulego Ekonomiko eta Komertzialen Sarearen bidez atzerrian  formazio praktikoa jasotzean datza eta II.fasea 2021ean Espainia barruan eta kanpoan dabiltzaten nazioartekotze jarduerak burutzen dituzten enpresa edo erakundeetan prestakuntza praktikoa burutzea

---------

Espainia barruan eta kanpoan nazioartekotze jarduerak burutzen dituzten enpresak

Nazioartekotze bekak

BEINT PROGRAMA

Eskabideak aurkezteko epea:

2017/12/21

2018/03/01

(12:00)

Unibertsitate-tituludun gazteak prestatzea nazioartekotzearen arloan; betiere, euskal enpresek eta beste erakunde batzuek etorkizunean profesionalen oinarri bat izan dezaten, zeinarekin aurre egin ahal izango baitiete ekonomia irekiaren erronkei.

---------

• Goi mailako unibertsitateko titulazioa duten 30 urte arteko Euskadiko gazteak

GLOBAL LEHIAN 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/03/23

Hasierako etapan eta nazioartekotze plana lantzeko laguntza eskatuz gero, plana aurkezteko azken eguna:

2018/04/26

Euskal enpresen lehiakortasuna hobetzea, banaka nahiz lankidetzan jarduten duten enpresen nazioartekotzea sustatuz. Hiru etapa bereizi dira:

• Hasierako etapa

• Sendotze etapa

• Ezartze etapa

---------

• EAEko ETEak bakarka zein lankidetzan

Gauzatu Kanpo ezarpenak 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/04/30

(12:00)

Euskadiko enpresak kanpoan sortu, ezarri eta garatzea bultzatzeko laguntzak, itzuli beharreko aurrerakin gisa.

Diruz lagun daitezkeen proiektuek 120.000 euroko inbertsioa lortu beharko dute gutxienez, eta inbertsioa, gehienez ere, 36 hilabeteko epearen barruan gauzatu beharko da.

---------

• EAEko ETEak

Berrikuntza eta lehiakortasuna hobetzeko

Enpresa I+G bultzatzeko programa 1. Fasea: proiektuak hautatu eta onartzea

HAZITEK PROGRAMA 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2017/12/21-

2018/03/01

(12:00)

Ikerkuntza industrialeko edo garapen esperimentaleko proiektuak burutzen laguntzeko laguntza-programak garautzea. Proiektu horiek izaera lehiakorra nahiz estrategikoa izan dezakete, eta EAEko enpresa-sektorean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean jasotako espezializazio-esparruetan gauzatzekoak dira.

---------

1) Enpresak: Enpresa handiak edo ETEak

2) Enpresa-taldeak eta -elkarteak, haien forma legala edozein dela ere.

3) Oinarri zientifiko edo teknologikoko enpresa berrien abiarazte-proiektuen kasuan (agindu honen 6. artikuluan definitutakoak), onuradunak izango dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko agenteak ere, akreditatu egiten baititu 109/2015 Dekretuak, ekainaren 23koak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarearen konposizioa arautu eta eguneratzekoak.

Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzeko 2i Plana

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/04/09

2018/04/27

Bizkaiko enpresen berrikuntzako, teknologikoki aurreratuak diren ekoizpen-inbertsioak egiteko eta lehiakortasuneko gaitasuna areagotzea da, modu iraunkorrean eta ingurunean integratuta

---------

5-100 pertsona arteko langile kopurua duten Bizkaiko enpresak, jarduera nagusia hauetariko bat badute: industria, eraikuntza, garraioa, industriari lotutako zerbitzuak, turismoa eta handizkako merkataritza

Elkarlanean Programa: enpresen arteko berrikuntzarako lankidetza

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/04/09

2018/04/27

Enpresen arteko berrikuntzarako lankidetza-prozesuak erraztea, bereziki partzuergoa eratzeko lehen faseetan.

Halaber, bitarteko eragileek eta enpresa eragileek era honetako proiektuak dinamizatzeko egindako ekintzak indartu nahi dira.

Honako hau joko da berrikuntzarako lankidetzatzat: bi edo hortik gorako enpresa independenteren arteko akordio bat, euren ezagutzak, gaitasunak, baliabideak eta arriskuak konpartituz, negozio-aukera bat identifikatuta duten proiektu berritzaile bat garatzeko, hain zuzen ere.

---------

Bizkaiko enpresak, beraien jarduera nagusia Industria, Eraikuntza, Industriari lotutako zerbitzuak, Turismoa eta Handizkako merkataritza sektoreen barruan badaude eta 5 eta 100 pertsona arteko langile kopurua badute . Ezaugarri horiek betetzen ez dituzten beste enpresa batzuek ere har dezakete parte lankidetzako proiektuan, baldin eta haiek egindako gastuak gastu osoaren % 20 gainditzen ez badu.

Partzuergoen barruan, era honetako proiektuak dinamizatzen laguntzen duten bitarteko beste erakunde batzuek ere har dezakete parte.

Enpresa berritzaileak sortzeko programa

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/02/01

2018/03/02

Enpresa-proiektu berritzaile berriak martxan jartzen laguntzea, enpresa berritzaile berriak sortzea eta enpresen azeleraziorako proiektuak garatzea.

 

Ondokoak dira diruz lagundu daitezkeen gastuak:

1.taldea: "enpresa-proiektua garatzeko gastuak": Bideragarritasun- eta merkatu-azterlanak, eta txosten teknikoak, prototipoak, bidaiak eta azoketan parte hartzea eta proiektua garatzeko kanpoko aholkularitza.

2.taldea: "enpresa berritzaile berriak sortzeko gastuak": Enpresa berria eratu eta abiaraztea, negozio-lokala errentan hartzea, marketing plana, jabetza intelektutala edo industriala babestea, erregistroak, ziurtagiriak eta homologazioak.

3.taldea: "teknologo bat edo negozioa garatzeko pertsona baten kontratazioa".

4. taldea: "BEAZ, S.A.U.-k kudeatuko duen enpresa-azelerazio zerbitzua", proiektuaren eta honi dagozkion kanpo gastuen garapenerako.

---------

1.taldea:

• Enpresa berritzaile berrien sustatzaile diren enpresak.

Enpresa berritzaile berriak, EJZn alta eman gabeak badira edo haien EJZko altaren lehenengo data 2016ko urtarrilaren 1az gerokoa bada.

Lehendik diren enpresak,  10 lanpostutik gora dituztenak eta negozio-unitate berriak sustatzen dituztenak, beti ere BEAZ, SAUekin batera barne ekintzailetzarako diseinatutako prozesuen emaitza badira

2 eta 3 taldeak:

Enpresa berritzaile berriek, baldin eta EJZko altaren lehenengo data 2016ko urtarrilaren 1az gerokoa bada, eta, eskabidea aurkezten denean, gutxienez lansaio osoko lanpostu 2 badituzte.

4.taldea:

EJZko altaren lehenengo data 2015eko urtarrilaren 1az gerokoa duten enpresek, baldintza hauekin:

Eskabidea aurkeztean lansaio osoko 4 lanpostu izatea edo 100.000 euroko edo hortik gorako fakturazio zenbatekoa izatea.

Enpresak Sustatzeko Zerbitzuaren edozein Programaren aurreko deialdietan 2. edo 3. taldeko gastu-baliokideetarako diru-laguntza eskuratu duten enpresak, beti ere espediente horien justifikazioa amaituta badago.

•  Enpresaren azeleraziorako proiektu espezifiko bat duten enpresak

---------

Gutxienez lanadli osoko 2 lanpostu dituzten eta beraien jarduera nagusia honako alorretariko baten duten Bizkaiko enpresa sortzaileak: diseinu industriala, ikus-entzuezkoa, bideo-jokoak eta moda (lanaldi osoko lanpostu 1).

Irabazi asmorik gabeko enpresak, BiCD-n identifikaturiko industria sortzaileen sektoreetarikoren bateko enpresak edo/eta profesionalak biltzen dituztenak (1.eta 3.taldeko gastuetarako.

4.taldeko gastuetarako:

-Alta data  2015/01/01 ren ostekoa duten enpresak gutxienez 4 lanpostu dituztenak.


-Alta data 2015/01/01-ren aurrekoa dutenak gutxienez 10 lanpostu izatea.

Bizkaia sortzailea programa 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/03/09

2018/04/20

Bizkaia Sortzailea Programaren barruan jasotako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdeia onartzea. Laguntza horiek Bizkaia enpresa sortzaileak laguntzeko sortu dira:

1. Lehendik dauden edo sortu berri diren Bizkaiko enpresa sortzaileek dituzten proiektu sortzaile berrien garapena bultzatzea, era horretara Bizkaian enpresa sortzaileen sektore indartsua finka dadin.

2. Nazioarteko ikusgarritasuna duten enpresa-proiektu sortzaileak, sektore horretara talentua erakartzea ahalbidetuko dutenak, garatzea, Bizkaia lurralde eta hiri sortzaileen nazioarteko sareetan jartzeko.

3. Enpresa sortzaileen hazkundea azeleratzea, jarduera ekonomikoa sortuta.

4. Sorkuntza sektoreak sustatu eta finkatzeko interesagarriak diren proiektuen garapena sustatzea.

Programa honek 4 gastu-talde finantzatuko ditu:

1. taldean: proiektua garatzeko gastuak

2.taldean: enpresa sortzaile berriak sortzeko gastuak

3. taldean: negozioa garatzeko pertsona baten kontratazioa

4. proiektuen azeleraziorako gastuak

Kontratazioa

Gazteak EAEko lantokietan kontratatzeko xedez gazteak itzultzeko laguntzak 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/11/10

Euskal enpresek EAE-ra itzultzen diren 35 urtetik beherako gazteak kontratatzeko laguntzen oinarriak eta araudia ezartzea, euskal lan-merkatuan haien laneratzea sustatzeko neurri gisa.

---------

• Lan-kontratuak egiten dituzten EAEko enpresak (haien forma juridikoa edozein dela ere), honako hauek izan ezik: administrazio publi­koak eta erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeak

Euskal enpresen kanpoko lantokietan 35 urtetik gorako langabeak kontratatzeko laguntzak 2018

Eskabideak aurkezteko epea funtsak agortu arte edo:

2018/09/20

Langabezian dauden 35 urtetik gorako pertsonen lanaratzea, langabezian, bere kualifikazioarekin erlazionatua dauden enpleguetan, kanpoan  lantokiak dituzten  euskal enpresetan,  lan-merkatuan sartzeko eta beraien esperientzia profesionala sendotzeko helburuarekin eta nazioartekotzea ahalegina garrantzitsua egiten ari diren EAE-ko  enpresa-ehunari neurri bezala laguntzeko.

---------

•  EAEko enpresa pribatuak edo publiko-pribatuak, atzerrian lantokiak, partaidetzako enpresak edo enpresa-talde bereko enpresak dituztenak, bai eta atzerriko enpresekin lankidetza-hitzarmenak edo zerbitzu emateko kontratuak dituzten enpresak eta atzerrian ezartzeko prozesuan daudenak ere.

Gazte langabeak euskal enpresen kanpoko lantokietan praktikaldietan kontratatzeko laguntzak 2018

Eskabideak aurkezteko epea funtsak agortu arte edo:

2018/09/20

Langabezia-egoeran dauden eta haien titulazioarekin lotutako enpleguetan lan-esperientzia urria duten gazteak laneratzea; xede horrekin, atzerrian lantokiak dituzten euskal enpresetan kontratatuko dira, eta ikaskuntza-aldi bat ere egingo dute lantoki horietan, gazteei lan-esperientzia eta enpresen beharretara egokitutako kualifikazioa eskuratzen laguntzeko neurri gisa, bai eta nazioartekotzeko ahaleginak egiten ari den EAEko enpresa-sareari laguntzeko neurri gisa ere

---------

•  EAEko enpresa pribatuak edo publiko-pribatuak, atzerrian lantokiak, partaidetzako enpresak edo enpresa-talde bereko enpresak dituztenak, bai eta atzerriko enpresekin lankidetza-hitzarmenak edo zerbitzu emateko kontratuak dituzten enpresak eta atzerrian ezartzeko prozesuan daudenak ere.

Txanda kontraturako laguntzak 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/10/19

Txanda-kontratuetarako laguntzak erregulatzea da programa honen xedea.

---------

• EAEko pertsona fisiko eta juridikoak

EAEn dauden enpresentzako laguntzak EAEra itzuli diren euskal herritarrak kontratatzeko. LANdhome 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/10/31

(12:00)


Diru-laguntza publikoen bidez gauzatzen dira, eta enpresak laguntzea du helburu, zehazki, nazioarteko aipatu ezagutzak egiaztatzen dituzten profesionalak kontratatu ahal ditzaten; hartarako, lan-kontratuko lehen urteko soldata-kostu gordinaren zati bat ordainduaz.

---------

•  EAE-n  dauden eta indarreko nazioartekotze plana duten enpresak.

Aholkulari Digitalak programa

Deialdian zehaztuko da eskabideak aurkezteko epea.

Transformazio Digitala sustatzera bideratutako aholkularitza zerbitzuen kontratazioa. Aukeratutako ETEak Red.es-ek landutako “Registro de Asesores”-eko hornitzaileetako bat kontratatu beharko du gonbidapen orokorraren bidez.

---------

• Espainiako ETEak.

Gazteentzat nazioarteko praktika egonaldia enpresa/ erakunde batean

Global Training Programa 2018

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/03/28

EAEko gazteen nazioarteko mugikortasuna sustatzeko eta gazte horiek atzerrian beren profil akademiko eta profesionalarekin loturiko jarduerak eta proiektuak egitea, aldez aurretik prestaturiko prestakuntza praktitkoko plan batekin.

---------

• Gazteak: 30 urte baino gutxiago / Ingeles maila: C1 / Unibertsitate ikasketak edo FP2

Enpresak/Erakundeak: beka 4 hiletan luzatzera konprometitzen diren enpresak edo erakundeak.
Bizkaiko Lurralde Historikoa azpiegituren sare zabal eta oparo batez hornitzea, Bizkaiaren garapen iraunkor eta orekatuan laguntzen duten enpresa-proiektuei gune egokiak eskaintzeko, Azpiegiturak, S.A.U.ren titulartasuneko Elkartegiak enpresa-zentroetako industria-pabilioi edo/eta bulegoen moduluetan koka daitezen erraztu:

---------

Merkataritza sozietateak eta enpresaburu indibidualak:

Enpresa sortu berriak

Lehendik dauden enpresak. Onuradun izateko, enpresek eskabidea aurkezteko unean alegatu eta egiaztatu behar dute zabaldu beharra dutela edo beren kokapena hiri-antolamendutik kanpo geratu dela; orduan, Azpiegiturak S.A.U.k aztertuko ditu eskabideak

Bestelakoak

Enpresa ehuna sortu, hazi eta garatu ahal izateko baldintza ekonomikoak errazten dituen programa.

ELKARTEGIAK PROGRAMA 2018
 

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/12/30

Bizkaiko Lurralde Historikoa azpiegituren sare zabal eta oparo batez hornitzea, Bizkaiaren garapen iraunkor eta orekatuan laguntzen duten enpresa-proiektuei gune egokiak eskaintzeko, Azpiegiturak, S.A.U.ren titulartasuneko Elkartegiak enpresa-zentroetako industria-pabilioi edo/eta bulegoen moduluetan koka daitezen erraztuz.

---------

Merkataritza sozietateak eta enpresaburu indibidualak:

Enpresa sortu berriak

Lehendik dauden enpresak. Onuradun izateko, enpresek eskabidea aurkezteko unean alegatu eta egiaztatu behar dute zabaldu beharra dutela edo beren kokapena hiri-antolamendutik kanpo geratu dela; orduan, Azpiegiturak S.A.U.k aztertuko ditu eskabideak

Ingurumena
ETE eta industria sektoreko enpresa handietan efizientzia energetikoaren ekintzak burutzeko propgramaren bigarren dialdia

Eskabideak aurkezteko epea:

2018/05/23

Industria sektorean karbono dioxidoaren isurketak murrizten dituzten ekintzak sustatzea efizientzia energetikoa hobetzearen bidez

--------

Industria sektoreko ETE eta enpresa handiak.

Zerbitzu energetikoko enpresak

 

AGENDA

Azkeneko hilabetea Martxoa 2018 Hurrengo hilabetea
A A A O O L I
week 9 1 2 3 4
week 10 5 6 7 8 9 10 11
week 11 12 13 14 15 16 17 18
week 12 19 20 21 22 23 24 25
week 13 26 27 28 29 30 31

Hurrengo Ekitaldiak

2018 otsailak 23
Lea-Artibai Sarean 4. dinamika
2018 martxoak 08
EMEekin programaren hasiera
2018 martxoak 14
Ekoizpen Aurreratuaren Testuinguru Orokorra
2018 martxoak 20
Emakume ekintzaileen II. topaketa